DECODOR REED - SOLOMON

Cuprins
    1. Introducere la codurile Reed – Solomon
       1. Probabilitatea de eroare la codurile Reed – Solomon
       2. Performanţa codurilor R – S faţă de zgomotul de tip burst
       3. Câmpuri finite
       4. Adunarea în câmpul extins GF (2m)
       5. Polinomul primitiv folosit la definirea unui câmp
       6. Câmpul extins (23)
       7. Codarea Reed – Solomon
       8. Codarea în formă sistematică
       9. Codarea sistematică cu un registru de deplasare cu (n-k) stări
      10. Decodarea Reed – Solomon
      11. Calculul sindroamelor
      12. Algoritmul Berlekamp – Massey
      13. Algoritmul Euclidian
      14. Algoritmul Chien Search
      15. Algoritmul Forney
    2. Aplicaţii ale codurilor Reed – Solomon
               2.1.1 Întreţeserea
         2.1.2 Întreţeserea încrucişată
         2.1.3 Coduri Reed – Solomon întreţesute încrucişate
         2.1.4 Coduri produs
         2.1.5 Acoperirea erorilor
         2.1.6 Interpolarea
         2.1.7 Reducerea volumului audio la zero
         2.1.8 Duplicarea
         2.2 Sistemele de telecomunicaţii
         2.3 Controlul erorilor pentru sisteme cu reacţie
      3. Design RTL Verilog al decocorului Reed – Solomon (15, 5)
         3.1 Arhitectură şi funcţionare
         3.2 Blocurile componente ale design-ului
         3.2.1 Blocul SYNDROME
         3.2.2 Blocul BMAlg
         3.2.3 Blocul BMUnitar
         3.2.4 Blocul CHIENSearch
         3.2.5 Blocul FORNEYAlg
         3.3 Cazuri de funcţionare ale decodorului
         3.4 Configurarea Design-ului Hardware pe FPGA
         3.4.1 Footprint-ul PCB al plăcuţei
         3.4.2 Diagrama bloc funcţională
         3.4.3 Sursa de curent
         3.4.4 Interfaţa USB 2.0
         3.4.5 Perifericele plăcuţei
         3.4.6 Conectori de expansiune
         3.4.7 Suportul FrontPanel
         3.4.8 Rezultatele configurării codului RTL sintetizat pe FPGA
         3.5 Mediu de verificare hardware
          3.5.1  Introducere  –  conceptul   de   verificare   hardware   si
implementarea lui
         3.5.2 Mediul de verificare pentru deocodorul Reed-Solomon
    bibliografie
Pagini 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu