PROIECTAREA SI REALIZAREA FIZICA A UNUI CODEC CODOR CONVOLUTIONAL, DECODOR VITERBI

                                  CUPRINS:
                                Capitolul I 5
  I.1 Introducere      5
               Capitolul II. Coduri corectoare de erori     11
  II.1 Introducere     11
  II.2 Metode de control al erorilor într-un sistem de comunicaţii 13
  II.3 Coduri corectoare de erori (metode FEC)    13
  II.4 Codurile bloc   15
       Capitolul III. Coduri convoluţionale şi decodare Viterbi     19
  III.1 Coduri convoluţionale     19
  III.2 Metode de descriere a codurilor convoluţionale  20
  III.3 Algoritmul de decodare Viterbi 22
  III.4 Performanţele unui cod    24
            Capitolul IV. Descrierea hardware a codecului     26
  IV.1 Codorul   26
    IV.1.1 Codorul convoluţional  27
    IV.1.2 Conversia paralel – serie   28
  IV.2 Decodorul Viterbi    32
    IV.2.1 Conversia serie – paralel   34
    IV.2.2 BM_unit – blocul de calcul al metricelor de ramuri 39
    IV.2.3 Calculul metricelor de cale - compute_path_metric  40
    IV.2.4 Determinarea metricilor de stare – compare_select  42
    IV.2.5 Evitarea depăşirii valorii maxim admise pentru metrici –
    reduce_metric      43
    IV.2.6 Memorarea metricelor – metric_memory    45
    IV.2.7 Estimarea biţilor de date – pathin      46
    IV.2.8 Blocul path 47
    IV.2.9 Memorarea biţilor estimaţi - path_memory     49
    IV.2.10 Alegerea bitului decodat – output_decision  51
            Capitolul V Sinteza logică şi configurare pe FPGA 55
  V.1 Modulul integrat Opal Kelly XEM3001    55
    V.1.1 Modalităţi de configurare a XEM3001      56
  V.1 Rezultatele sintezei logice 60
  VI.2 Configurarea design-ului pe FPGA      66
                             Bibliografie:    73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu