Proiectarea unei Sectii pentru Obtinerea Vinurilor Spumoase

                                   Cuprins
Tema proiectului
Memoriu
tehnic......................................................................
..................................................6
Cap.1.Studiu
documentar..................................................................
.....................................9
Cap.2.Elemente de inginerie
tehnologică.................................................................
.............13
      2.1.Tehnologia de fabricaţie a vinului
spumos.............................................................13
      2.2.Varianta tehnologice de
fabricaţie..................................................................
........14
      2.3.Schema tehnologică de obţinere a vinului
spumos.................................................15
      2.4.Descrierea procesului tehnologic de fabricare  avinului spumos
..........................16
            2.4.1.Prepararea vinului
cupaj.......................................................................
...16
            2.4.2.Stabilizarea
vinului.....................................................................
.............20
                 2.4.2.1.Stabilizarea şi limpezirea prin
cleire........................................20
            2.4.3..Filtrarea vinului
............................................................................
........23
            2.4.4..Refrigerarea
vinului.....................................................................
...........25
            2.4.5.Filtrarea
izotermă....................................................................
................25
            2.4.6.Răcirea şi impregnaera vinului cu CO2
..................................................26
            2.4.7.Dozarea licorii de
expediţie...................................................................
.27
      2.5.Tehnologia îmbutelierii
vinului.....................................................................
........29
            2.5.1.Dezambalarea
buteliilor..................................................................
.......30
            2.5.2.Spălarea
buteliilor..................................................................
................30
            2.5.3.Controlul buteliilor
spălate....................................................................3
2
            2.5.4.Umplerea
buteliilor..................................................................
.............32
            2.5.5.Astuparea
buteliilor..................................................................
.............34
            2.5.6.Pregatirea buteliilor cu vin în vederea
comercializării..........................36
2.5.6.1.Etichetarea.........................................................
....................36
                 2.5.6.2.Aplicarea
capişoanelor............................................................36
                 2.5.6.3.Ambalarea
buteliilor................................................................37
2.6.Caracteristicile materiilor prime
............................................................................
..........37
      2.6.1.Vinul materie primă pentru obţinerea vinului
spumos......................................37
      2.6.2.Compoziţia chimică a
vinului.....................................................................
.......37
      2.6.3.Caracteristicile
vinurilor...................................................................
................44
            2.6.4Dioxidul de
carbon......................................................................
..........46
            2.6.5.Licoarea de
expediţie...................................................................
........46
      2.7.Caracteristicile materiilor
auxiliare...................................................................
..47
2.7.1.Zahărul...............................................................
..................................47
            2.7.2.Distilatul de
vin.........................................................................
..........48
            2.7.3.Acidul
citric......................................................................
..................48
2.7.4.Bentonita.............................................................
...............................48
            2.7.5.Ferocianura de
potasiu.....................................................................
..49
2.7.6.Apa...................................................................
.................................50
      2.8.Materiale utilizate la
îmbuteliere.................................................................
.......53
            2.8.1.Butelii de
sticlă......................................................................
............55
            2.8.2.Materiale de astupare a
buteliilor.......................................................55
            2.8.3.Materiale pentru ambalare şi
expediţie...............................................55
Cap.3.Bilanţul de
materiale...................................................................
...........................56
      3.1.Calculul necesarului de materii
auxiliare..........................................................56
      3.2.Calculul necesarului de
materiale...................................................................
..64
      3.3.Stabilirea regimului de lucru al
secţiei....................................................................6
6
Cap.4.Alegerea şi descrierea
utilajelor..................................................................
...............67
Cap.5.Managementul calităţii.Implementarea sistemului de calitate
HACCP...............76
Cap.6.Utilităţi flosite în procesul de obţinere a vinului
spumos........................................81
Cap.7.Control, reglare şi automatizare a procesului
tehnologic.......................................85
      7.1.Controlul tehnic de
calitate....................................................................
...............85
      7.2.Elemente de
automatizare................................................................
....................86
Cap.8. Amplasament şi dimensionarea principalelor
            spaţii de  producţie şi
auxiliare...................................................................
..............87
      8.1.Structura şi dimenionarea  principalelor spaţii de producţie şi
auxiliare..............87
Cap.9. Norme de protecţie a muncii ţi prevenire şi stingere a
incendiilor......................89
      9.1.Norme de protecţia muncii la îmbutelierea
vinurilo............................................89
      9.2. Norme de protecţia muncii în
laborato...............................................................89
      9.3.Norme de de prevenire şi stingere a
incendiilor................................................90
Concluzii
............................................................................
..................................................90
Bibliografie
Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu