Localizarea terminalelor mobile in mediile outdoor

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Noţiuni fundamentale despre localizare
   1.1 Introducere     6
   1.2 Criterii pentru stabilirea  performanţelor  metodelor  de  localizare
8
   1.3 Clasificarea infrastructurilor de poziţionare    9
         1.3.1  Infrastructuri integrate şi autonome    10
          1.3.2   Infrastructuri  de  poziţionare  la  nivelul  reţelei   de
comunicaţii şi la nivelul terminalului  mobil     10
         1.3.3  Infrastructuri satelitare, celulare şi indoor      11
                   1.3.3.1 Infrastructuri satelitare    11
                   1.3.3.2 Infrastructuri celulare      12
                   1.3.3.3 Infrastructuri indoor  13
  1.4 Metode de localizare de bază     13
        1.4.1 Metoda cu senzori de proximitate    13
        1.4.2 Metoda triangulaţiei pe bază de distanţe  14
                1.4.2.1 Triangulaţia circulară pe bază de distanţe 15
                 1.4.2.2  Triangulaţia hiperbolică pe bază de distanţe  20
        1.4.3 Triangulaţia pe bază de unghiuri    23
        1.4.4 Metoda inerţială    25
        1.4.5 Metoda cu şabloane de mobilitate    26
                 1.4.5.1 Metoda cu şabloane optice de mobilitate   26
                 1.4.5.2 Metoda cu şabloane non-optice de mobilitate    26
        1.4.6 Metode hibride      27
  1.5 Măsurarea distanţelor 29
        1.5.1 Măsurători în domeniul timp    29
        1.5.2 Metode de măsurare  29
                1.5.2.1 Măsurarea distanţei prin intermediul pulsului   30
                1.5.2.2 Măsurarea distanţei prin intermediul fazei 30
                1.5.2.3 Măsurarea distanţei prin  intermediul  fazei  codate
30
        1.5.3 Ceasuri  30
        1.5.4 Nivelul puterii semnalului recepţionat    32
  1.6 Precizia metodelor de localizare 32
 1.7 Surse de erori    33
CAPITOLUL II – Sisteme satelitare de poziţionare
   2.1 Sistemul global de poziţionare GPS    36
         2.1.1 Segmentele sistemului GPS     36
                  2.1.1.1 Segmentul spaţial  37
                  2.1.1.2 Segmentul de control    37
                  2.1.1.3 Segmentul utilizatori   38
         2.1.2 Constelaţia de sateliţi GPS   39
         2.1.3 Componentele semnalului GPS   42
         2.1.4 Mesajul GPS de navigaţie      43
         2.1.5 Servicii oferite de sistemul GPS   45
         2.1.6 Localizarea în cadrul sistemului GPS     46
                  2.1.6.1 Identificarea sateliţilor     46
                  2.1.6.2 Măsurarea distanţelor   47
                  2.1.6.3 Calcularea poziţiei     47
        2.1.7 Bugetul de erori    47
   2.2 Sistemul GPS Diferenţial   48
  2.3 Sistemul european de navigaţie satelitară Galileo 49
CAPITOLUL III – Localizarea terminalelor mobile în reţelele celulare
   3.1 Localizarea terminalelor mobile în reţelele GSM  52
         3.1.1 Identitatea celulei  curente  în  combinaţie  cu  avansul  de
sincronizare     52
         3.1.2 Metoda E-OTD 53
         3.1.3 Metoda U-TdoA      54
         3.1.4 Sistemul global asistat de identificare a poziţiei A-GPS 55
3.2 Localizarea terminalelor mobile în reţelele UMTS    56
         3.2.1 Nivelul măsurat al puterii recepţionate de mobil    56
         3.2.2 Direcţia de sosire a undei radio   57
         3.2.3 Timpul de sosire a undei radio     57
         3.2.4 Sistemul global asistat de identificare a poziţiei A-GPS 58
         3.2.5 Metode hibride     60
CAPITOLUL IV – Filtrul Kalman
4.1 Noţiuni generale despre filtrul Kalman   62
CAPITOLUL V -- Simulări şi rezultate
5.1 Principiul algoritmului utilizat   65
5.2  Descrierea aplicaţiei  66
5.3 Rezultatele simulărilor şi interpretarea rezultatelor    67
Anexă       71
Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu