Compensatoare de pas pentru tarozi, utilizate la tarodarea filetelor mari

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      INTRODUCERE ………………………………………………………….5
      1.1 PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE LA
      FILETARE ………………………………………………………………………5
           1.1.1 Filetarea cu tarodul …………………………………………….7
           1.1.2 Tarozi standardizaţi ……………………………………………8
           1.1.3 Tarozi speciali …………………………………………………..9
           1.1.4 Momentul de torsiune la filetarea
           cu tarodul ……………………………………………………………..13
           1.1.5 Probleme de precizie la filetarea
           cu tarodul ……………………………………………………………..15
           1.1.6 Ascuţirea şi reascuţirea tarozilor …………………………..15
           1.1.7 Regimul de aşchiere la filetarea cu tarodul ………………15
      1.2 MAŞINI – UNELTE ŞI DISPOZITIVE UTILIZATE
      LA FILETAREA CU TARODUL ……………………………………………..16
      Capitolul II
      FILETAREA  CU TAROZI ŞI COMPENSATOR DE PAS ........................19
      2.1 CONSIDERAŢII PRIVIND PRELUCRAREA
      FILETELOR INTERIOARE MARI ……………………………………………19
      2.2 PROIECTAREA MANDRINULUI CU COMPENSATOR
      PENTRU TAROZI M45 ... M80 ………………………………………………24
      2.3 PROIECTAREA TAROZILOR M 60X4 ŞI M 80X4 ……………………31
           2.3.1 Scheme de prelucrare şi tipuri de tarozi …………………..32
           2.3.2 Stabilirea parametrilor constructivi
           ai părţii active ………………………………………………………….33
      2.4 ANALIZA CONSTRUCTIVĂ A APARATELOR DE
      FILETARE                                                        S.P.V.
............................................................................
..........35
           2.4.1         Descrierea         S.P.V.          –          ului
      .......................................................35
           2.4.2  Montarea  dispozitivului   şi   a   sculei   de   filetat
      .....................36
           2.4.3                     Tăierea                      filetelor
      ....................................................................36
           2.4.4 Întreţinerea ………………………………………………………38
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE A PIESEI „CORP GLISANT”
      COMPONENTĂ A ANSAMBLULUI COMPENSATOR DE
      PAS TIP S.P.V. PENTRU TAROZI ………………………………………….39
      3.1 ANALIZA CONSTRUCTIV - TEHNOLOGICĂ
      A                PIESEI                 „CORP                 GLISANT”
………………..............................................39
      3.2 ALEGEREA TIPULUI DE PRODUCŢIE, CALCULUL
      LOTULUI DE FABRICAŢIE OPTIM ……………………………………………41
      3.3 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI ……………………………………….43
      3.4 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC …………………………..45
      3.5 CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE,
      DETERMINAREA DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE …………………….50
           3.5.1 Metoda de calcul analitic al adaosului
           de prelucrare …………………………………………………………….51
           3.5.2 Calculul dimensiunilor intermediare
           ale semifabricatelor …………………………………………………….54
           3.5.3 Calculul propriu-zis al adaosului
           de prelucrare …………………………………………………………….55
      3.6 ALEGEREA MAŞINILOR UNELTE ŞI
      A S.D.V.-URILOR ………………………………………………………………..57
      3.7 CALCULUL REGIMURILOR DE AŞCHIERE
      PENTRU 5 OPERAŢII ALESE ………………………………………………….59
      3.8 CALCULUL NORMELOR TEHNICE DE TIMP
      PENTRU OPERAŢIILE DE AŞCHIERE ……………………………………….70
      Capitolul IV
      CALCULUL ECONOMIC AL PIESEI CORP-GLISANT ……………………..75
      4.1 STRUCTURA CHELTUIELILOR DE
      FABRICAŢIE ALE CORPULUI GLISANT …………………………………….75
      4.2.CALCULUL CHELTUIELILOR CU MATERIALUL ………………………76
      4.3 CALCULUL CHELTUIELILOR CU SALARIILE …………………………76
      4.4 CALCULUL CONTRIBUŢIILOR LA
      BUGETUL DE STAT …………………………………………………………….77
      4.5 CALCULUL CHELTUIELILOR CU REGIA
      DE FABRICAŢIE …………………………………………………………………77
      4.6 CALCULUL COSTULUI PE SECŢIE A
      PIESEI CORP GLISANT ………………………………………………………..78
      4.7 CALCULUL CHELTUIELILOR CU
      REGIA GENERALĂ ……………………………………………………………..78
      4.8 CALCULUL COSTULUI PE ÎNTREPRINDERE
      A PIESEI CORP GLISANT ……………………………………………………..78
      4.9 CALCULUL PREŢULUI DE PRODUCŢIE
      A PIESEI CORP GLISANT ……………………………………………………..78
      4.10 CALCULUL PREŢULUI DE LIVRARE
      A PIESEI CORP GLISANT ……………………………………………………..79
      BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………..81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu