ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

INTRODUCERE
CAPITOLUL  I
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
1. Conceptul de administraţie publică centrală
2. Conceptul de administraţie publică locală
3. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ORGANUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN  PLAN  ISTORIC
4. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
Capitolul II
RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE
EUROPEI CENTRALE DE EST
    1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
    2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
3. Practica României privind raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
Capitolul III
RELAŢIILE  DINTRE  AUTORITĂŢILE  ADMINISTRATIVE  PUBLICE 
    1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare
    2. Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri
    3.Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice
4.Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu