Posibilitati de crestere a vanzarilor la SC IEMI SA

CUPRINS
1. Creşterea vânzărilor - factor de creştere a competitivităţii
   firmei……….……………………………………………………….….....3
2. Prezentarea S.C. IEMI S.A. .....…………….……………………..…….8
     1. . Obiectul de activitate……………………………………………...8
     2. . Organizarea structurală………………………………….…..….....9
     3. . Mediul ambiant ...……………………………………………..…11
           1. Clienţi…………………………………………………..…..13
           2. Concurenţi…………………………………….....…………16
           3. Furnizori…………………………………………..………..16
      2.4. Evoluţia activităţii SC IEMI S.A. în perioada 1999-2003 ..……..20
 2. Diagnosticarea activităţii SC IEMI S.A.………………...…………...29
      3.1. Diagnosticarea mediului extern……………………………....….29
        3.1.1. Clienţii………………………………………………….......33
        3.1.2. Concurenţii……………………………….………………...37
      3.2. Diagnosticarea resurselor întreprinderii………………...…….....45
           3.2.1. Diagnosticarea rezultatelor întreprinderii………….…….....45
           3.2.1.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri pe total
           întreprindere…………………………………..………...….….45
           3.2.1.2. Analiza cifrei de afaceri pe principalele produse……..47
        3.2.2. Diagnosticarea valorii resurselor…………………………...49
           3.2.2.1. Diagnosticarea resurselor tehnice
      ...................….........49
           3.2.2.2. Diagnosticarea resurselor umane
      .......................…......52
           3.2.2.3. Diagnosticrea resurselor
      manageriale................……...57
      3.3. Diagnosticarea profitabilităţii pe baza pragului de
           rentabilitate…………………………………………………....63
            3.3.1. Pragul de rentabilitate pe total firmă…………….………...63
         3.3.2  Pragul de rentabilitate pe principalele produse……….…...64
      3.4. Recomandări……………………………………………………..65
 3. Propuneri de raţionalizare a vânzărilor……………………...……..67
 4. Concluzii …...………………………………………………………....87
Bibliografie ……..……………………………………………………….…91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu