CONTEXTUL ECONOMIC DE ABORDARE A PROBLEMATICII SPECIFICE DESFACERII PRODUSELOR

CUPRINS
CAPITOLUL 1 2
CONTEXTUL ECONOMIC DE ABORDARE A PROBLEMATICII SPECIFICE DESFACERII
PRODUSELOR  2
CAPITOLUL 2 9
PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE S.A.  9
  2.1. DENUMIREA ŞI STATUTUL JURIDIC    9
  2.2. ISTORICUL FIRMEI ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE   11
  2.3. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE S.A.   13
  2.4  DESCRIEREA GENERALĂ A PRODUSELOR S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE S.A.  18
  2.5  DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 24
   2.5.1.  PRINCIPALELE ECHIPAMENTE FOLOSITE, STAREA LOR 29
  2.6. ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE S.A.   31
   2.6.1 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI   31
CAPITOLUL 3 48
ANALIZA  CONDUCERII ACTIVITAŢII DE DESFACERE LA S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE
S.A.  48
  3.1. ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROCESULUI DE DESFACERE 48
  3.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE-VÂNZĂRI    52
  3.3. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE-VÂNZĂRI 58
  3.4. ANALIZA CRITICĂ A ORGANIZĂRII ACTUALE A CONDUCERII ACTIVITĂŢII DE
  DESFACERE DIN CADRUL S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE S.A.  61
CAPITOLUL 4 65
ANALIZA REALIZĂRII ACTIVITĂŢII DE DESFACERE LA S.C LIBERTATEA  PANIFICAŢIE
S.A. ÎN ANUL  2003     65
  4.1. ANALIZA MEDIULUI CONCURENŢIAL ÎN CARE S-A REALIZAT DESFACEREA      65
   4.1.1. CONCURENŢII FIRMEI      72
   4.1.2. CLIENŢII FIRMEI   73
  4.2. ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢII DE DESFACERE ÎN ANUL 2003
  74
  4.3. DINAMICA STOCURILOR EFECTIVE DE PRODUSE FINITE ÎN ANUL 2003  81
  4.4. FORME DE PROMOVARE ŞI CĂI DE DISTRIBUŢIE FOLOSITE 85
  4.5. ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE DESFACERE (
  DISTRIBUŢIA EFECTIVĂ A PRODUSELOR) A S.C. LIBERTATEA PANIFICAŢIE S.A.   90
CAPITOLUL 5 94
MĂSURI PROPUSE PENTRU CREŞTEREA VOLUMULUI DESFACERILOR LA S.C. LIBERTATEA
PANIFICAŢIE S.A. 94
  5.1 RETEHNOLOGIZAREA FIRMEI      95
  5.2. PROMOVAREA PRODUSELOR 101
   5.2.1. PUBLICITATEA 102
   5.2.2. MANIFESTĂRILE PROMOŢIONALE    103
   5.2.3. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR   104
  5.3. DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE CU UN TERMINAL RECORDAT LA
  CALCULATORUL CENTRAL 105
  5.4.  EXTINDEREA REŢELEI DE MAGAZINE  106
  5.5. ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII DE PERSONAL A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE
  108
BIBLIOGRAFIE     110

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu