Doctrine juridice

Roma antica
I. Influenta greaca si principiile dreptului roman
II. Cicero
Doctrina juridica a Sfantului Augustin
I. Teoria legilor profane
II. Continutul dreptului. Teoria izvoarelor dreptului.
III. Teoria statului
Conceptia despre drept si lege a Sfantului Toma d’Aquino
I . Noi semnificatii ale teoriei dreptului natural
II. Contributia crestinismului la crearea si evolutia dreptului
Laicizarea dreptului
Rationalistii moderni
Pozitivismul juridic
Juridicizarea si etatizarea dreptului
1. Teza separatiei dreptului de morala
2. Teoria normativista propriu-zisa
II. Etatizarea dreptului. Pozitivismul etatist francez

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu