Analiza structurii patrimoniale si a echilibrului financiar (S.C. XYZ S.R.L., Ploiesti)

CUPRINS
I. CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE A SITUATIILOR FINANCIARE
      I.1 EVALUAREA ELEMENTELOR SITUATIILOR FINANCIARE
II. PREZENTAREA S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L. PLOIESTI
      II.1 SCURT ISTORIC
      II.2 DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA DE FUNCTIONARE A
SOCIETATII
      II.3 SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
      II.4 GAMA PRODUSELOR SI SERVICIILOR REALIZATE SI COMERCIALIZATE DE
CATRE S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L.
      II.5 ETAPELE PROCESULUI DE PRODUCTIE
III. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE SI A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL S.C.
FIMPLAST IMPEX S.R.L.
      III.1 CARACTERIZAREA GENERALA A SITUATIEI PATRIMONIALE A
INTREPRINDERII SI FACTORII CARE ACTIONEAZA ASUPRA EI
      III.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA
            III.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI
            III.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI
      III.3 ANALIZA CORELATIEI DINTRE FONDUL DE RULMENT, NEVOIA DE FOND DE
RULMENT SI TREZORERIA NETA
            III.3.1 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
            III.3.2 ANALIZA NEVOII DE FOND DE RULMENT
            III.3.3 ANALIZA TREZORERIEI NETE
      III.4 ANALIZA CORELATIEI CREANTE-OBLIGATII
      III.5 ANALIZA LICHIDITATII SI SOLVABILITATII FIRMEI
      III.6 ANALIZA VITEZEI DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE
IV. ANALIZA RENTABILITATII ECONOMICE SI FINANCIARE A S.C. FIMPLAST IMPEX
S.R.L. PLOIESTI
      IV.1 ANALIZA RATEI RENTABILITATII ECONOMICE
      IV.2 ANALIZA RATEI RENTABILITATII FINANCIARE A CAPITALURILOR PROPRII
V. CONCLUZII SI PROPUNERI
Bibliografie
66 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu