Concurenta si anticoncurenta in economia de piata

CUPRINS
CAPITOLUL I . ROLUL PREŢULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
1.1. Conceptul de preţ în teoria economică
1.2. Legităţile de formare şi funcţionare a preţurilor în economia de piaţă
contemporană
1.3 Strategii de  preţ
1.4. Preţurile în tranzacţiile internaţionale
Cap. II  CONCURENŢĂ ŞI ANTICONCURENŢĂ ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
2.1. Tipuri de practici anticoncurenţiale
2.1 Cartel
2.2. Practicile anticoncurenţiale în legislaţia românească
2.3. Abordarea concurenţei si anticoncurenţei la nivel european
2.4. Evaluarea si implicaţiile adoptarii acquis-ului comunitar
2.5. Organisme care reglementează concurenţa la nivelul economiei naţionale
    CAPITOLUL III  ANALIZA  UNOR  SITUAŢII  DE  PRACTICI  ANTICONCURENŢIALE
MANIFESTATE PRIN PREŢ
3.1. Descrierea situaţiei de practică anticoncurenţială în cazul SICOMED
3.2. Măsuri pentru combaterea practicilor anticoncurenţiale la SICOMED
    Concluzii
51 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu