Politici si strategii de marketing

C  U  P  R  I  N  S
           CAP. 1   Conţinutul şi rolul politicii de marketing
                  1.1. Rolul politicii de marketing
                  1.2. Strategia de piaţă - nucleul politicii de marketing
                     1.2.1. Adoptarea strategiei de piaţă
                     1.2.2. Forme de manifestare ale strategiei de piaţă
                  1.3. Mixul de marketing-instrument esenţial al politicii
                  de marketing
           CAP. 2 Produsul - componentă de bază a politicii de marketing
                  2.1. Conceptul de produs în optica de marketing
                  2.2. Conţinutul politicii de produs
                  2.3. Alcătuirea gamei de produse
                  2.4.  Introducerea  în  fabricaţie,   creaţia,   testarea,
                  lansarea şi difuzarea noilor
                       produse
                     2.4.1. Introducerea în fabricaţie a noilor produse
                     2.4.2. Testarea noilor produse
                     2.4.3. Lansarea pe piaţă a noilor produse
                     2.4.4. Acceptarea şi difuzarea pe piaţă a noilor
                     produse
                  2.5. Strategii ale politicii de produs
           CAP. 3 Politica de preţuri
                  3.1. Conceptul de preţ
                  3.2. Obiectivele politicii de preţuri
                  3.3. Funcţiile preţurilor
                  3.4. Factorii care influenţează deciziile de preţuri
                  3.5. Clasificarea preţurilor
                  3.6. Strategii de preţuri
                     3.6.1. Nivelul preţurilor, factor de promovare şi
                     creştere a calităţii
                       produselor
                     3.6.2. Adaptarea preţurilor
           CAP. 4 Politica de distribuţie
                  4.1. Natura, rolul şi funcţiile distribuţiei
                     4.1.1. Natura şi rolul distribuţiei
                     4.1.2. Funcţiile distribuţiei
                  4.2. Canale de distribuţie
                     4.2.1. Conceptul, dimensiunile şi tipologia canalelor
                     de distribuţie
                     4.2.2. Funcţiile  canalului de distribuţie
                     4.2.3. Tipologia şi funcţiile intermediarilor
                  4.3. Logistica mărfurilor sau distribuţia fizică
                     4.3.1. Conţinutul şi componentele logisticii
                     mărfurilor
                     4.3.2. Funcţiile logisticii
                  4.4. Strategia de distribuţie
                                              2
           CAP. 5 Politica   de promovare
                  5.1. Activitatea promoţională
                  5.2. Structura activităţii promoţionale
                     5.2.1  Publicitatea
                     5.2.2    Promovarea vânzărilor
                     5.2.3    Relaţiile publice
                     5.2.4    Utilizarea mărcilor
                     5.2.5    Forţele de vânzare
                     5.2.6    Manifestări promoţionale
                  5.3. Strategii promoţionale
Bilbiografie
48 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu