CONCURENŢĂ ŞI ANTICONCURENŢĂ ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

CUPRINS
|INTRODUCERE     |                                                |
|                |                                                |
|CAPITOLUL I.    |ROLUL PREŢULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ             |
|                |1.1.  |Conceptul de preţ în teoria economica    |
|                |1.2.  |Legităţile de formare şi funcţionare a   |
|                |      |preţurilor în economia de piaţă          |
|                |      |contemporană                             |
|                |      |1.2.1|Formarea preţurilor pe o piaţă     |
|                |      |     |perfectă, monopolistă şi imperfectă|
|                |      |     |                                   |
|                |1.3.  |                                         |
|                |1.4.  |Preţurile în tranzacţiile internaţionale |
|CAPITOLUL II.   |CONCURENŢĂ ŞI ANTICONCURENŢĂ ÎN ECONOMIA DE     |
|                |PIAŢĂ                                           |
|                |2.1.  |Tipuri de practici anticoncurenţiale     |
|                |2.2.  |Abordarea concurenţei si anticoncurenţei |
|                |      |la nivel european                        |
|                |2.3.  |Organisme care reglementează concurenţa  |
|                |      |la nivelul economiei naţionale           |
|                |2.4.  |Analiza unor situaţii de practici        |
|                |      |anticoncurenţiale manifestate prin preţ  |
|                |                                                |
|                |35 pagini                                       |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu