Contabilitatea cheltuielilor de exploatare in sistemul contabil dualist

CUPRINS
CAPITOLUL 1.  DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DUALISMUL CONTABIL     2
  1.1. DEFINIREA CONTABILITĂŢII ÎN SISTEMUL CONTABIL DUALIST   2
  1.2. COMPARAŢIA  CONTABILITATE  FINANCIARĂ – CONTABILITATE DE  GESTIUNE 3
  1.3. DELIMITAREA  CHELTUIELILOR  ÎNTRE  CONTABILITATEA FINANCIARĂ  ŞI
  CONTABILITATEA  DE  GESTIUNE     4
  1.4. MODALITĂŢI  DE  RECUNOAŞTERE  A  CHELTUIELILOR  DE  EXPLOATARE     6
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA  GENERALĂ  A  S.C. “LIMER” S.R.L.    8
  2.1.  OBIECTUL  DE  ACTIVITATE   8
  2.2.  STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  8
CAPITOLUL 3.  URMĂRIREA, ÎNREGISTRAREA  ŞI  CONTROLUL  CHELTUILEILOR DE
EXPLOATARE  LA S.C.  “LIMER”  S.R.L.    12
  3.1. CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  PRIVIND  VALORILE MATERIALE  STOCABILE
  ŞI  NESTOCABILE 12
  3.2. CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  CU  SERVICIILE  PRESTATE DE  TERŢI  14
  3.3. CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  CU  IMPOZITELE  TAXELE   16
  ŞI  VĂRSĂMINTELE  ASIMILATE      16
  3.4.  CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  CU  PERSONALUL    17
  3.5. CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  DE  EXPLOATARE  PRIVIND AMORTIZĂRILE
  ŞI  PROVIZIOANELE    20
  3.6. CONTABILITATEA  ALTOR  CHELTUEILI  DE EXPLOATARE  21
  3.7. PRINCIPIUL  CONECTĂRII  CHELTUIELILOR  CU  VENITURILE   21
CAPITOLUL 4. CALCULAŢIA  COSTURILOR  LA
 S.C. “LIMER” S.R.L.   22
  4.1. FACTORII ORGANIZĂRII CALCULAŢIEI COSTURILOR  22
  4.2. ORGANIZAREA  DETERMINĂRII  COSTURILOR  DE  PRODUCŢIE    23
  4.3. LUCRĂRILE  DE  CALCULAŢIE  A  COSTULUI 26
  4.4. CONECTAREA  CHELTUIELILOR  DE  EXPLOATARE  CU  VENITURILE  AFERENTE
  40
CONCLUZII  ŞI  PROPUNERI     44
BIBLIOGRAFIE     53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu