Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice

CUPRINS
CAPITOLUL 1
                             PREZENTARE GENERALĂ
      1.1. SCURT ISTORIC
      1.2. MODUL DE CONSTITUIRE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
           1.2.1. Constituirea societăţii, obiectul de activitate
           1.2.2. Capitalul social, participaţiile
           1.2.3. Piaţa internă
      1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ
      1.4. Particularităţi ale procesului tehnologic şi gama de produse
      1.5. Diagnostic global pe  baza  principalilor  indicatori  economico-
financiari
                                 Capitolul 2
      ANALIZA MIJLOACELOR ECONOMICE
                           DIN PATRIMONIUL FIRMEI
      Definiţia analizei financiare
      Obiectivele analizei financiare
      Utilizatorii analizei financiare
      Surse de informare în analiza situaţiei financiare
      Probleme de bază ale analizei financiare
      2.1. Analiza activelor imobilizate
      2.2. ANALIZA ACTIVELOR CIRCULANTE
      2.2.1. Analiza stocurilor
      2.2.2. Analiza creanţelor
      2.2.3. Analiza disponibilităţilor băneşti şi a plasamentelor
      2.4. ANALIZA PATRIMONIULUI NET
CAPITOLUL 3
                         ANALIZA SURSELOR FINANCIARE
                    DE ACOPERIRE A MIJLOACELOR ECONOMICE
      3.1. ANALIZA CAPITALURILOR
      3.1. ANALIZA PROVIZIOANELOR
      3.3. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
      3.4. ANALIZA CORELAŢIEI DINTRE SURSELE FINANCIARE DIN
      PASIVUL BILANŢULUI ŞI ELEMENTELE PATRIMONIALE DIN
      ACTIVUL BILANŢULUI
                                 Capitolul 4
                       Analiza echilibrului financiar
      4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului patrimonial
           4.1.1. Redactarea bilanţului patrimonial la S.C. "CONEX PRAHOVA"
           S.A.
                 4.1.1.1. Analiza ratelor de structură
           4.1.2. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment patrimonial,
           NFR şi TN în sistemul echilibrului financiar
           4.1.3. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
           4.1.4. Analiza echilibrului financiar pe baza ratelor
                 4.1.4.1. Analiza ratelor de solvabilitate
                 4.1.4.2. Analiza ratelor de finanţare
      4.2. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului funcţional
           4.2.1. Redactarea bilanţului funcţional la S.C. "CONEX PRAHOVA"
           S.A.
           4.2.2. Analiza corelaţiei dintre FRNG, NFR şi TN
4.2.3. Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de fi
Anexe
123 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu