Publicitatea on-line in Romania

Cuprins
                                Introducere 2
                     Capitolul 1 Mixul promoţional     4
   1.1. Componentele mixului promoţional     5
   1.2. Promovarea vânzărilor     6
   1.3. Relaţii publice     7
   1.4. Vânzarea personală  8
   1.5. Publicitatea   9
     1.5.1. Conţinutul publicităţii     10
   1.6. Structura activităţii promoţionale   12
     1.6.1. Obiectivele publicităţii    14
     1.6.2. Principalele forme de publicitate      16
     1.6.3. Reclama – componentă publicitară 17
                    Capitolul 2 Publicitatea on-line  21
   2.1. Conceptul de publicitate on-line şi caracteristicile sale   21
   2.2 Instrumente specifice ale comunicaţiei de marketing on-line  24
     2.2.1. Site-ul web     24
     2.2.2. Forumul    25
     2.2.3. Blogul     26
   2.3. Formele publicitatii on-line   26
   2.3.1. Banner-ul    26
               Capitolul 3 Publicitatea on-line în România  29
   3.1 Tendinţe de dezvoltare a publicităţii in mediul virtual din România
   29
                       Capitolul 4 STUDII DE CAZ    32
                             Bibliografie     46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu