Analiza cheltuielilor de productie si optimizarea acestora la SC VEL PITAR SA

          CUPRINS
      CAPITOLUL I. IMPORTANŢA ANALIZEI CHELTUIELILOR ÎN ANSAMBLUL ANALIZEI
ECONOMICO-FINANCIARE
     1. Noţiunea de cheltuială si noţiunea de
        cost.................................. .5
     2. Tipologia
        cheltuielilor.......................................................
        ........... 7
     3. Clasificarea costurilor de
        producţie.............................................11
     4. Corelaţia între cheltuieli şi
        venituri.............................................13
     5. Reducerea costurilor de
        producţie...............................................15
        1.5.1.Reducerea cheltuielilor şi principalii
        indicatori.................18
        1.5.2.Reducerea costurilor şi principalii
        indicatori.....................21
           CAPITOLUL II ANALIZA POTENŢIALUL  INTERN LA S.C. „Vel  Pitar”
S.A.,Sucursala Târgu-
Jiu...................................................23
2.1 Prezentarea generală a întreprinderii   S.C. „Vel  Pitar”
S.A.,Sucursala Târgu-Jiu
............................................................................
.......................23
      2.1.1.Date informative privind
întreprinderea.....................................23
      2.1.2.Scurt
istoric.....................................................................
............23
      2.1.3.Capital social
............................................................................
.24
      2.1.4.Structura activităţii de producţie pe anii
2002,2003,2004..........25
2.2.Diagnosticul potenţialului tehnico-
productiv.......................................27
      2.2.1Dotarea tehnică de ansamblu
..................................................27
      2.2.2Evoluţia activelor fixe…………………………………..……28
      2.2.3Evoluţia activelor circulante …………………………..….....30
2.3.Diagnosticul  managmentului şi al utilizării resurselor umane S.C. „Vel
 Pitar” S.A.,Sucursala Târgu-Jiu …………………………………    .…...33
      2.3.1.Structura
managerială.............................................................33
      2.3.2.Eficienţa            utilizării            forţei             de
muncă.........................................35
      2.3.3.Rezultatele       diagnozei        forţei        de        muncă
..................................38
2.4.Diagnosticul                   activităţii                    economico-
financiare.....................................38
          2.5.Principalii          indicatori           economico-financiari
.......................................42
2.6.Diagnosticul activităţii de marketing la S.C.”Vel  Pitar”S.A.  Sucursala
Târgu-
Jiu.........................................................................
............................47
      2.6.1.Piaţa de aprovizionare a societăţii ………………………......48
      2.6.2.Piaţa de desfacere a societăţii ………………………………...49
CAPITOLUL III. ANALIZA CHELTUIELILOR LA S.C. „Vel  Pitar” S.A.,Sucursala Tg-
Jiu …………………………………………………..54
 3.1.Analiza situaţiei generale a cheltuielilor
..............................................54
       3.1.1.Eficienţa cheltuielilor prin raportarea lor la venituri pe
total întreprindere şi pe tipuri de
activităţi...........................................................57
            3.1.2.Analiza structurală şi factorială a cheltuielilor de
                             producţie.......59
                         3.2Analiza cheltuielilor de
    exploatare........................................................62
          3.2.1.Analiza cheltuielilor la 1000 de lei cifră de afaceri
                         ........................69
       3.2.2.Analiza cheltuielilor variabile la 1000 de lei cifră de
afaceri ......73
       3.2.3.Analiza cheltuielilor fixe la 1000 de lei cifră de afaceri
..............78
       3.2.4.Analiza cheltuielilor materiale la 1000 de lei cifră de
afaceri ......83
       3.2.5.Analiza cheltuielilor cu personalul
...............................................89
       3.2.6.Analiza cheltuielilor cu amortizarea
.............................................94
                    3.3.Analiza cheltuielilor financiare
       ...........................................................101
                    3.4.Analiza cheltuielior cu dobânzile
           ....................................................105
 3.5.Analiza cheltuielilor excepţionale
.......................................................106
 3.6.Analiza cheltuielilor pe produs şi a efectelor economico-financiare
ale variaţiei costului pe unitatea de produs
.....................................................106
     3.6.1.Analiza factorială a costului  pe unitatea de
produs....................106
     3.6.2.Analiza efectelor economico-financiare ale variaţiei costului  pe
unitatea                                                                  de
produs......................................................................
.................115
Capitolul IV.
OPTIMIZAREA CHELTUIELILOR DE PRODUCŢIE LA
S.C. VEL-PITAR S.A. Sucursala Târgu- Jiu……………………………117
   4.1. Îmbunătăţirea structurii de producţie……………………………....117
   4.2.Măsuri de retehnologizare……………………………………..........121
   4.3. Proiectarea costului pe unitatea de produs şi a preţului de
livrare ..125
Capitolul V.CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA EFICIENŢA ECONOMICĂ A
CHELTUIELILOR LA S.C. VEL-PITAR S.A. SUCURSALA  TÂRGU-
JIU.................................................132
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu