Privatizarea in Sfera Bancara

Cuprins
Cap.1.                              Procesul                              de
privatizare.................................................................
........................3
1.1   Obiectivele  privatizării   si   prezentarea   cadrului   general   de
privatizare........................3
1.2             Realizări            ale            procesului            de
privatizare.................................................................
.........3
1.3          Idei         pentru          restructurarea          sistemului
bancar.................................................................4
      1.3.1              Privatizarea              în               domeniul
bancar.....................................................................5
      1.3.2    Cauze   care   au   accelerat   privatizarea    bancara    in
România.............................7
      1.3.3  Privatizarea băncilor – factor de  susţinere  a  tranziţiei  la
economia
      de
piaţa.......................................................................
.............................................8
Cap.2.    Strategii    de    restructurare    si     privatizare     bancara
...........................................10
2.1.                Tehnici                 de                 restructurare
............................................................................
................10
Cap.3. Privatizarea in sfera bancara in România
3.1 Privatizarea bancara in
România.....................................................................
..........13
3.2.                                                            Privatizarea
BRD.........................................................................
.............................14
               3.2.1          BRD          este          o           afacere
profitabila.................................................................
...14
      3.2.2  BRD  -  modernitate  si  siguranţă  într-un   nou   centru   de
afaceri....................17
3.3.                            Privatizarea                            Banc
Post........................................................................
......................18
3.4.                           Privatizarea                           Băncii
Agricole....................................................................
.................21
3.5.                                                            Privatizarea
BCR.........................................................................
.............................25
Concluzii...................................................................
......................................................28
Bibliografie................................................................
.....................................................29

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu