Contabilitate in comert si turism

CUPRINS
             Cuvânt  înainte...   ..0
             CUPRINS ...    .1
             Moto: ... ..4
             Prefaţă...     .5
             CAPITOLUL    I ...   ...6
             ORGANIZAREA  GENERALĂ  A  CONTABILITĂŢII  ÎN  COMERŢ  ŞI
             TURISM ...     ...6
               1.1 Profilul de activitate al societăţilor de comerţ -
             turism şi implicaţiile
               sale în organizarea contabilităţii...    ..6
               1.2.Principiile contabilităţii generale ...    .10
               1.3 Obiectul de activitate al societăţilor comerciale din
             ramura comerţului
               şi turismului ...  .12
               1.4. Structuri patrimoniale proprii activităţii...   ..14
               de comerţ şi turism ... ..14
             CAPITOLUL II ...     ..20
             EVALUAREA STOCURILOR ŞI MIŞCĂRII MĂRFURILOR ...  .20
               2.1. Principii şi metode de evaluare ... ...20
               2.2. Structuri de preţuri...  ..29
             CAPITOLUL III ...    .33
             CONTABILITATEA COMERŢULUI INTERIOR ...     ...33
               3.1. Generalităţi privind contabilitatea în comerţul
             interior...    ...33
               2.2. Modalităţi de circulaţie a mărfurilor ... .36
                                                                                 1
               3.3. Metode de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor
             de mărfuri ... .38
                    3.3.1. Metoda cantitativ - valorică...    ...39
                    3.3.2. Metoda operativ - contabilă sau pe solduri ...
             ...42
                    3.3.3. Metoda centralizatoarelor de intrare - ieşire
             ... .43
                    3.3.4. Metoda global - valorică ... .43
               3.4. Contabilitatea comerţului cu ridicata ... ...45
               3.5. Contabilitatea comerţului cu amănuntul ...      .51
               3.6. Contabilitatea mărfurilor vândute  în regim de
             consignaţie... ..59
               3.7. Contabilitatea mărfurilor vândute  cu plata în rate ...
             ...61
             CAPITOLUL  IV ...    ..66
             CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR ...     ..66
               4.1.Contabilitatea exportului de mărfuri ...   ..66
               4.1.1. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont
             propriu...     ...66
                    4.1.1.1.  Contabilitatea  exportului  de  mărfuri  pe
                    cont  propriu  cu
                  încasare la vedere ...      ...66
                    4.1.1.2. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont
                    propriu pe credit
                  comercial ...    .75
                       4.1.1.2.1.Contabilitatea exportului de mărfuri pe
                       cont propriu pe
                    credit comercial pe termen scurt ... ...78
                       4.1.1.2.2.Contabilitatea exportului de mărfuri pe
                       cont propriu pe
                    credit comercial pe termen mediu şi lung ...    .83
                    4.1.1.3. Contabilitatea provizioanelor specifice
                    exportului de mărfuri
                  pe cont propriu ...   .89
                    4.1.2.1. Contabilitatea exportului de mărfuri în
                    comision cu încasare
                  la vedere ...    ..92
                    4.2.2.2. Contabilitatea exportului de mărfuri în
                    comision pe credit
                  comercial ...    .97
                                                                                 2
               4.2. Contabilitatea importului de mărfuri...   ..104
                    4.2.1. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont
               propriu ...  ...104
                       4.2.1.1. Contabilitatea importului de mărfuri pe
                       cont propriu cu
                    plata la vedere...  ...104
                       4.2.1.2. Contabilitatea importului de mărfuri pe
             cont propriu pe
                    credit comercial ...      ...111
                       4.2.1.3.  Contabilitatea  provizioanelor  specifice
             importului  de
                    mărfuri pe cont propriu ...    ...121
                    4.2.2. Contabilitatea importului de mărfuri în comision
             ... ...123
                       4.2.2.1. Contabilitatea importului de mărfuri în
             comision cu plata
                    la vedere ... ..123
                    Import de mărfuri în comision cu plata la vedere ...
             .128
                       4.2.2.2. Contabilitatea importului de mărfuri în
             comision pe credit
                    comercial ... .129
             CAPITOLUL  V ...     ..137
             CONTABILITATEA ACTIVITĂŢII DE TURISM...    .137
               5.1. Conţinutul şi trăsăturile activităţii de turism ...
             ..137
               5.2.Contabilitatea operaţiilor din turismul intern ...
             ..148
                    5.2.1. Generalităţi privind activitatea de turism
             intern ...     ..148
                    5.2.2. Producţia laboratoarelor de cofetărie -
             patiserie ...  ..152
                    5.2.3. Activitatea de cazare şi alte prestări de
             servicii în unităţile de
                  turism ... ..156
               5.3.Contabilitatea operaţiilor din activitatea de turism
             internaţional...     ..163
             Bibliografie...      .166

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu