Analiza tehnica a titlurilor cotate la bursa

Cuprins
Cuprins     1
1. Introducere   3
  1.1. Analiza tehnică. Analiza fundamentală. 3
  1.2. Bazele analizei tehnice     5
  1.3. Etape ale evaluării tehnice 7
2. Modalităţi de reprezentare grafică   8
  2.1. Graficul prin bare    8
  2.2. Graficul prin “x” şi “o”    9
  2.3. Graficul prin lumânări      11
3. Analiza tehnică prin indicatori de presiune     19
  3.1. Indicatori care arată ce fel de investitori cumpără şi vând acţiuni
  19
   3.1.1. Teoria odd-lot    19
   3.1.2. Lichidităţile instituţionale  21
   3.1.3.   Insiderii  22
  3.2. Indicatori care măsoară activitatea de piaţă 22
   3.2.1. Teoria Dow   23
   3.2.2. Volumul tranzacţiei şi relaţia volum / curs (On balance volum) 24
   3.2.3. Indicele creştere / descreştere (Advance - Decline Ratio) 28
   3.2.4. Accumulation/Distribution Line     30
   3.2.6. Moving Average Convergence / Divergence  32
   3.2.7. Oscilatorul stocastic   34
   3.2.8. Indicele relativ al forţei    36
  3.3. INDICATORI  PSIHOLOGICI     38
   3.3.1. Indicele de încredere al lui Barron      39
   3.3.2. Panta curbei randamentului    40
   3.3.3. Tranzacţionarea acţiunilor cu cursuri mici     40
   3.3.4. Raportul PUT/CALL 40
4. Analiza tehnică prin grafice   43
  4.1. Formaţiile triunghiulare    43
   4.1.1. Triunghi ascendent      43
   4.1.2. Triunghi descendent     46
  4.2. Suport-rezistenţă     48
  4.3. Formaţia “cap şi umeri”     53
  4.4. Formaţia Salt şi scădere (Bump and Run)      57
  4.5. Formaţiile în zig-zag 60
   4.5.1. Formaţia „Triple Top”( Trei vârfuri)     61
   4.5.2. Formaţia „Triple Bottom”(Trei praguri minime)  63
   4.5.3. Formaţia „Double Top” (Două vârfuri)     65
   4.5.4. Formaţia „Double Bottom”(Două praguri minime)  68
  4.6. Formaţia „Cup with Handle” (Ceaşcă cu toartă)     70
5. Concluzii     72
  5.1. Aprecieri şi critici aduse analizei tehnice  72
   5.1.1. Puncte forte ale analizei tehnice  72
   5.1.2. Puncte slabe 74
  5.2. Caracteristicile pieţei româneşti      75
6. Bibliografie  76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu