Statutul Refugiatilor in Europa

Introducere 4
Capitolul I: Aspecte generale 6
1.1: Încălcarea drepturilor omului 6
1.2: Noţiuni terminologice 8
1.2.1: Scurt istoric 8
1.2.2: Noţiunea de refugiat 9
1.2.3: Noţiunea de persoană strămutată 10
1.2.4: Noţiunile de stat de primire şi stat de origine 10
1.2.5: Azilul 11
1.3: Procedurile pentru determinarea statutului de refugiat 12
1.3.1: Intervievarea solicitantului 13
1.3.2: Luarea deciziei 13
1.3.3: Procedurile de urgenţă 14
1.3.4: Garanţii minime 14
1.3.5: Detenţia 15
1.3.6: Reşedinţa 16
1.3.7: Retragerea statutului de refugiat 16
1.3.8: Nereturnarea şi expulzarea refugiaţilor 17
1.3.9: Actele de identitate şi actele de călătorie 18
1.3.10: Confidenţialitatea 18
1.3.11: Legislaţia conexă 18
Capitolul II: Statutul juridic al refugiaţilor 20
2.1: Drepturile refugiaţilor 20
2.1.1: Principiul non – refoulement 21
2.1.2: Asimilarea refugiaţilor pe o bază temporară 22
2.2: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 22
2.3: Protecţia refugiaţilor – un element promordial al protecţiei
drepturilor omului 23
2.4: Semnarea Convenţiei din 1951 25
2.5: Eticile internaţionale ale refugiaţilor 27
Capitolul III: Integrarea refugiaţilor în Europa 32
3.1: Cadrul legal al integrării 32
3.1.1: Instrumente internaţionale şi naţionale 32
3.1.2: Naţionaliate şi cetăţenie 33
3.1.3: Libertatea de mişcare 34
3.1.4: Drepturi de vot 34
3.1.5: Anti- discriminarea şi egaliatea 35
3.2: Cadrul socio-cultural al integrării 35
3.2.1: Rolul societăţii civile 35
3.2.2: Refugiaţii ca actori sociali 37
3.3: Cadrul strucural al integrării 37
3.3.1: Aranjamente instituţionale 37
3.3.2: Accesul la piaţa muncii 38
3.3.3: Discriminarea pe piaţa muncii 39
3.3.4: Recunoşterea calificărilor obţinute în străinătate 39
3.3.5: Pregătirea profesională 39
3.3.6: Educaţia 40
3.3.7: Educaţia copiilor refugiaţi 41
3.3.8: Locuinţe 41
3.3.9: Sănătatea 42
3.3.10: Reunificarea familiei 43
Concluzii 51
Bibliografie 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu