Stabilizatoare de Tensiune

- A.PREZENTARE
I.DEFINIŢII
II.CLASIFICARE
III.GENERALITĂŢI, PARAMETRI ŞI TEHNICI DE REGLARE
- B. PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
- C. STABILIZATOARE PARAMETRICE CU DIODE ZENER
- D. CIRCUITE INTEGRATE STABILIZATOARE DE TENSIUNE
I. STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DE CONSTRUCŢIE
MONOLITICÃ
II. STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DIN PRIMA
GENERAŢIE
III. STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DIN GENERAŢIA
A DOUA
- E. CIRCUITE DE PROTECŢIE
I. PROTECŢIE TERMICĂ
II. LIMITAREA DE CURENT LA IEŞIRE
III. PROTECŢIA STABILIZATORULUI DE TENSIUNE
- F. STABILIZATOARE LINIARE CU REACŢIE
I. SCHEMA (BLOC) A UNUI STABILIZATOR DE TENSIUNE CU
REACŢIE
II. CONFIGURAŢIE SERIE
III. CONFIGURATŢIE PARALEL
- G. UTILIZAREA AMPLIFICATORULUI OPERAŢIONAL
- H. STABILIZATOARE ELECTRICE CU COMPENSARE
I. FUNCŢIONAREA PRINCIPALĂ A ACESTUI TIP DE
STABILIZATOR
II. STABILIZATOARE CU COMPENSARE DE TIP DERIVAŢIE
III. STABILIZATORE CU COMPENSARE DE TIP SERIE
- İ. EXEMPLE PRACTICE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu