Prezentarea Directiei Generale a Finantelor Publice

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi 2
1.1 Relaţii cu exteriorul 6
1.2 Prezentarea structurii plătitorilor de impozite , taxe şi contribuţii sociale aflaţi în evidenţele fiscale ale D.G.F.P.J. Iaşi 7
1.3 Activitatea de Inspecţie Fiscală: 13
2 Aşezarea şi perceperea impozitelor indirect la DGFP Iaşi 16
2.1 Taxa pe valoare adăugată 17
2.2 Accizele 19
2.3 Taxele vamale 26
2.4 Taxele de înregistrare şi de timbru. 32
3 Constatarea materiei impozabile 34
4 Titlurile de creanţă fiscală şi contestarea lor 36
5 Modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale 39
5.1 Compensarea 39
5.2 Scăderea 40
5.3 Anularea 40
5.4 Prescripţia 41
6 Aplicarea modalităţilor de executare silită 41
6.1 Executarea silită prin poprire 42
6.2 Executarea silită a bunurilor mobile 46
6.3 Executarea silită a bunurilor imobile 51
6.4 Executarea silită a altor bunuri 54
7 Evaziune fiscală 54
7.1 Exercitarea activităţii de control fiscal la nivelul DGFP Iaşi 54
7.2 Structura evaziunii fiscale identificate pe categorii de venituri fiscale 61
7.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele directe 63
7.4 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele indirecte 66
8 Codul de procedură fiscală şi aplicarea acestuia 67
9 Bibliografie 75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu