Organizarea si Conducerea la SC

Introducere 4
Capitolul 1. Prezentarea firmei de consultanţă financiară 6
1.1. Scurt istoric 6
1.2. Date informative despre firmă 7
1.3. Experienţa pe piaţa de consultanţă 9
1.4. Structura organizatorică de ansamblu a firmei 12
Capitolul 2. Organizarea si conducerea firmei S.C.   16
2.1. Serviciile oferite de S.C. . 16
2.2. Principalii clienţi 19
2.3. Analiza concurenţei 26
2.4. Indicatori financiari 32
2.5. Planificarea pe termen lung a firmei 33
2.5.1. Principalele politici existente ale firmei 33
2.5.2. Strategia de dezvoltare pe termen mediu 2009-2014 a firmei 37
Concluzii generale 47
Bibliografie 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu