Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

Cuprins
Capitolul 1. Organizarea controlului financiar prin cenzori
Capitolul 2. Control financiar asupra conturilor contabile
2.1. Controlul financiar asupra conturilor de capital şi rezerve
2.2. Controlul financiar asupra conturilor de imobilizări
2.3. Controlul financiar la conturile de stocuri
2.4. Controlul financiar la conturile de decontări
2.5. Controlul cenzorilor la conturile financiare
2.6. Controlul financiar la conturile de cheltuieli, venituri şi rezultate financiare
Capitolul 3. Controlul financiar asupra bilanţului şi anexelor sale
Capitolul 4. Controlul financiar asupra contului de profit şi pierdere
Capitolul 5. Finalizarea controlului financiar al cenzorilor
Concluzii
Bibliografie
 Anexe 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu