Politica Sociala a Statului

Introducere 3-4
Capitolul 1. Consideraţii generale privind politica socială 5-12
1.1. Noţiuni de politică socială 5-6
1.2. Problemele sociale în cadru sistemului economic 7-9
1.3. Politica socială – componenţa politicii de stat 9-12
Capitolul 2: Eficienţa politicii sociale 13-21
2.1 Economia socială şi costul social 13-16
2.2 Evoluarea şi dilemele politicii sociale de stat 16
2.2.1. Raport eficacitate-egalitate socială 16-18
2.2.2. Dilemele evoluării eficienţei politicii sociale 19-22
Capitolul 3: Sărăcie inegalitate şi politici sociale la etapa actuală în Republica Moldova 22-31
3.1 Tendinţe şi caracteristici ale sărăciei 22-25
3.2 Modificare, inegalitate şi reducerea sărăciei 25-30
3.3 Strategia policicii sociale pentru reducerea sărăciei în Republica Moldova 30-32
Concluzii 32-34
Lista bibliografică 35
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu