Impozitelor Directe

Introducere 7
CAPITOLUL 1 OPŢIUNEA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL FISCAL 9
1.1.Delimitarea impozitelor directe de cele indirecte 9
1.2. Caracteristici, avantaje, dezavantaje şi locul impozitelor directe în Sistemul Fiscal 14
CAPITOLUL 2 FORMELE IMPOZITELOR DIRECTE 21
2.1. Clasificarea impozitelor directe 21
2.2. Impozitul pe venit 24
2.2.1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice 24
2.2.2. Impozitul pe venitul persoanelor juridice 30
2.3. Impozitul pe profit 32
2.4. Impozitul pe avere 36
CAPITOLUL 3 IMPLICAŢIILE IMPOZITELOR DIRECTE PE PLAN ECONOMIC 39
3.1. Impactul impozitului pe salarii 39
3.2. Impactul impozitului pe profit 42
3.3. Impactul impozitului forfetar/minim 44
CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ PRIVIND EVOLUTIA IMPOZITELOR DIRECTE 47
4.1. Prezentarea generală 47
4.2. Analiza structurală a impozitelor directe 51
4.3. Analiza evoluţiei impozitelor directe la nivelul judeţului  58
4.4. Analiza comparativă a impozitelor directe cu România 62
4.4.1. Analiza globală a impozitelor directe 62
4.4.2. Analiza globală a impozitului pe profit 67
4.4.3. Analiza globală a impozitului pe venit şi pe salarii 72
4.4.4. Analiza globală a altor impozite directe 77
CAPITOLUL 5 CONCLUZII GENERALE AFERENTE LUCRĂRII 82
BIBLIOGRAFIE 87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu