Organizarea Sectorului Fieraro-Resort in Cadrul Intreprinderii de Transport Auto

1.1. Destinaţia sectorului (zonei) proiectat şi schema procesului tehnologic.
1.2. Selectarea datelor iniţiale şi normative.
1.3. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare.
1.3.1. Corectarea normativelor periodicităţilor RT şi parcursului pînă la RK.
1.3.2. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicule.
1.3.3. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare.
1.3.4. Corectarea normativelor manoperei RT şi RC.
1.3.5. Determinarea volumului anual de lucru la RT şi RC.
1.3.6. Repartizarea volumului anual de lucru la RT şi RC pe tipuri şi între sectoare de producţie.
1.3.7. Aprecierea volumului anual de lucru în sectorul (zona) proiectat.
1.3.8. Determinarea volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare.
1.4. Determinarea numărului de muncitori productivi în sectorul(zona) de producţie.
1.5. Determinarea numărului de posturi pentru RT,diagnosticare şi RC a autovehiculelor.
1.6. Selectarea utilajului tehnologic şi a inventarului de producţie pentru sectorul (zona) de producţie.
1.7. Calculul suprafeţei de producţie a sectorului (zonei)
1.8. Cerinţele generale în construcţie.
CAPITOLUL 2. PARTEA TEHNOLOGICĂ.
2.1. Destinaţia, construcţia şi principiul de funcţionare a agregatului arcului în foi.
2.2. Defecţiunile posibile,simptoamele şi cauzele apariţiei acestora.
2.3. Cerinţele tehnice la dezasamblarea, asamblarea şi reparaţia agregatului, materialele şi intrumentul utilizat.
2.4. Planul operaţiilor procesului de reparaţie curentă a arcului în foi la autocamionul "ZIL-5301".
2.5. Normarea tehnică a operaţiilor menţionate.
2.6. Elaborarea fişelor tehnologice şi de schiţă a procesului
tehnologic.
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu