Contabilitatea Decontarilor cu Personalul

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
BUGETUL PUBLIC NATIONAL. COMPONENTELE ŞI RESPONSABILITATE ÎN PROCESUL BUGETAR. CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 5
1.1 Noţiuni generale. Reglementări legale. Funcţii 5
1.2 Conceptul de buget în decursul timpului şi în legislaţia ţării noastre 8
1.3 Bugetul de stat, aspecte juridice şi economice 10
1.4 Structura sistemului bugetar în România 11
1.5 Procedura bugetară 14
1.5.1 Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar 14
1.5.2 Principiile procedurii bugetare 18
1.6 Clasificaţia bugetară - instrument de sistematizare a veniturilor publice şi a cheltuielilor publice 23
1.6.1 Schema clasificaţiei bugetare 24
1.6.2 Structura clasificaţiei bugetare 25
CAPITOLUL II 28
CADRUL GENERAL PRIVIND SALARIUL ŞI SISTEMUL 28
DE SALARIZARE 28
2.1 Remunerarea muncii – instrument indispensabil dezvoltării societăţii contemporane 28
2.2 Definirea unor noţiuni: salariu, venit, relaţie salarială, sistem de salarizare 29
2.3 Scurt istoric al reglementării salariale în ţara noastră 32
2.4 Principiile sistemelor de salarizare 34
2.5 Criterii de diferenţiere a salariilor de bază 35
2.6 Indexarea salariilor cale de atenuare a efectelor inflaţiei asupra nivelului de trai 36
CAPITOLUL III 37
PREZENTAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI 37
3.1 Organizarea spitalului 39
3.2 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 41
3.2.1 Dispoziţii generale 41
3.2.2 Atribuţiile unităţii 42
3.2.3.Obligaţiile conducerii 43
3.2.4 Obligaţiile salariaţilor 44
3.2.5 Organizarea timpului de lucru 45
3.2.6 Sancţiuni disciplinare 46
3.2.7 Dispoziţii finale 46
3.3 Finanţarea spitalului 47
3.4 Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti 48
CAPITOLUL IV 52
ELEMENTELE DEFINITORII ŞI CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE 52
4.1 Salarii de bază 52
4.2. Sporuri la salariul de bază 54
4.2.1 Sporul de vechime în muncă 54
4.2.2 Spor condiţii 54
4.2.3 Ore prestate peste durata normală a timpului de lucru 56
4.2.4 Munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale 57
4.2.5 Munca prestată în timpul noptii 57
4.3 Premii 58
4.4 Alte drepturi 58
4.4.1 Plata gărzilor 58
4.4.2 Salarizarea în cazul cumulului de funcţii 59
4.4.3 Numirea temporară, delegarea, detaşarea 59
4.5 Concediul de odihnă, concediul fără plată si pentru evenimente familiale deosebite 60
4.5.1 Durata concediului de odihnă 61
4.5.2 Cuantumul indemnizaţiei de concediu 62
4.5.3 Concediul de odihnă suplimentar 62
4.5.4 Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite 63
4.5.5 Concediul fără plată 63
4.6. Concedii medicale 64
4.6.1 Indemnizatiile medicale pentru incapacitate temporară de muncă 65
4.6.2 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă 66
4.6.3 Concediul și indemnizaţia de maternitate 67
4.6.4 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 68
CAPITOLUL V 69
REFLECTAREA CONTABILĂ A OPERAŢIUNILOR CU SALARIILE 69
5.1 Obiectul contabilităţii publice 70
5.2 Contabilitatea decontărilor cu personalul 72
5.3 Studiu de caz la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 75
5.4 Sistemul informaţional al instituţiilor publice 79
5.5 GRAFICUL CU CIRCUITUL DOCUMENTELOR TIPIZATE ŞI EMISE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ 83
CAPITOLUL VI 93
CONTROLUL FINANCIAR INTERN-PREVENTIV 93
6.1 Controlul - functie eficientă a conducerii 93
6.2 Obiectivul şi formele controlului 97
6.3 Sistemul de documente primare şi evidenţă tehnic-operativă şi contabilă - sursă de informaţii pentru control 97
6.4 Controlul financiar preventiv privind plata drepturilor băneşti 99
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 101
BIBLIOGRAFIE 102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu