Beneficiile Angajatilor la SC

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 6
ASPECTE TEORETICE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE LEGATE DE PERSONAL, ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 6
1.1 Salarizarea forței de muncă 6
1.1.1 Tipuri de salariu stocurilor 6
1.1.2 Modalităţi de salarizare 7
1.2 Codul muncii – cadrul legal privind cheltuielie de personal 8
1.3 Structuri privind datoriile legate de personal, asigurări sociale şi protecţie socială. 16
1.4 Structuri privind creanţele legate de personal, asigurări sociale şi protecţie socială 31
1.5 Evaluarea costurilor resurselor umane 32
1.6 Documente folosite în cadrul contabilităţii salariilor 34
CAPITOLUL 2 37
PREZENTAREA S.C. „ALABASTRU SERV„ SRL 37
2.1 Scurt istoric asupra societăţii „ ALABASTRU SERV” SRL 37
2.1.1 Obiectul de activitate 37
2.1.2 Capitalul social şi părţile sociale 37
2.1.3 Conducerea şi administrarea societăţii 37
2.1.4 Activitatea societăţii 38
2.2 Structura organizaţională şi funcţională 38
2.3 Privire analitică asupra societăţii 44
2.3.1 Analiza structurii activului 45
2.3.2 Analiza structurii surselor de finanţare 46
2.3.3 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 47
2.3.4 Rentabilitatea întreprinderii stabilită cu ajutorul ratelor de rentabilitate 49
CAPITOLUL 3 53
CONTABILITATEA BENEFICIILOR ANGAJAŢILOR LA S.C. 53
3.1 Contabilizarea salariilor la S.C. 53
3.2 Operaţiuni privind relaţiile cu personalul la S.C. 57
3.2.1 Contabilitatea creanţelor legate de personal 57
3.3 Importanţa informatizării în desfăşurarea activităţii la S.C.68
CAPITOLUL 4 76
VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE PRIVIND SALARIILE 76
4.1 Analiza cheltuielilor cu personalul 76
4.1.1 Analiza situaţiei generale a cheltuielilor cu personalul 76
4.1.2 Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul 83
4.1.2.1 Modelele multiplicative 84
4.1.3 Analiza factorială a fondului de salarii 86
4.1.4 Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu 92
CONCLUZII 97
BIBLIOGRAFIE 100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu