EXCEL

MODULUL 1. ALGORITMI 3
1.1. GENERALITATI 3
1.2. PRINCIPII DE ELABORARE A ALGORITMILOR IN PROGRAMAREA STRUCTURATA 6
1.3. STRUCTURILE FUNDAMENTALE ALE ALGORTMILOR 7
APLICATII 11
MODULUL 2. ELEMENTE DE LIMBAJ TURBO-PASCAL 36
2.1. STRUCTURA GENERALA A PROGRAMELOR 36
2.2. TIPURI DE DATE 37
2.2.1. DATELE SIMPLE (ELEMENTARE) 37
2.2.2. DATELE STRUCTURATE 43
APLICATII LA TIPURILE DE DATE 44
2.3. DECLARATII IN TURBO-PASCAL 46
2.4. INSTRUCTIUNI ALE LIMBAJULUI TURBO-PASCAL 49
2.4.1. CLASIFICREA INSTRUCTIUNILOR 49
2.4.2. INSTRUCTIUNILE SIMPLE 50
2.4.3. INSTRUCÞIUNI COMPUSE ALE LIMBAJULUI PASCAL 58
3. CONSIDERATII PRIVIND SCRIEREA PROGRAMELOR TURBO-PASCAL 65
4. TIPURI DE DATE IN TURBO-PASCAL. DATE STRUCTURATE 70
5. SUBPROGRAME 74
5.1. PROCEDURI 75
5.2. FUNCÞII 79
5.3. DOMENIUL DE VALABILITATE A VARIABILELOR SI ETICHETELOR 80
MODULUL 3. NOTIUNI DE EXCEL 81
1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 81
1.1. INTRODUCERE 81
1.2. LANSAREA UNEI APLICATII EXCEL 81
1.3. FEREASTRA DE LUCRU A PROGRAMULUI EXCEL 83
2. CREAREA UNUI FISIER 85
2.1. INCHIDEREA FISIERULUI DE LUCRU EXCEL 86
2.2. DESCHIDEREA UNUI FISIER EXCEL EXISTENT 86
2.3. LUCRUL CU MAI MULTE PAGINI SIMULTAN 86
3. PARAMETRI EXCEL 95
3.1. AFISAREA BAREI DE MENIU 95
3.2. BARA DE SCRIERE A FORMULELOR 96
3.3. FORMATAREA CELULELOR 97
3.4. MODIFICAREA CONTINUTULUI UNEI CELULE 99
3.5. SELECTAREA MAI MULTOR CELULE 99
3.6. SELECTIONAREA UNEI LINII SAU COLOANE 100
4. MODIFICAREA UNUI TABEL 100
4.1. DEPLASAREA UNEI CELULE 100
4.2. INSERAREA UNEI CELULE 100
4.3. APLICAREA ACELEIASI FORMULE PE O INTREAGA COLOANA 101
4.4. CREAREA UNUI CALCUL 102
5. REALIZAREA GRAFICELOR 107
6. ORDONAREA DATELOR 109
7. FILTRAREA DATELOR 114

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu