Oportunitatii Introducerii pe Piata a Laptelui Proaspat de Consum Imbuteliat in Recipiente de Sticla

CAPITOLUL I 7
INTRODUCERE 7
1.1 Justificarea temei 7
1.2 Scurt istoric al apariţiei fenomenului vânzării la domiciliu al laptelui 8
1.3 Proprietăţile sanogene ale laptelui 10
CAPITOLUL II 14
RASE DE BOVINE PRODUCĂTOARE DE LAPTE 14
2.1 Descrierea raselor de vaci şi taurine din ţara noastră 14
2.1.2 Rase nou create 17
2.1.3 Bivolii 20
CAPITOLUL III 21
COMPOZIŢIA ŞI PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE 21
ALE LAPTELUI 21
3.1 Compoziţia laptelui 21
3.1.1 Lipidele. 21
3.1.2 Proteinele 22
3.1.4 Lactalbumina 22
3.1.5 Lactoza 23
3.1.6 Substanţele minerale 23
3.1.7 Vitaminele. 23
3.1.8 Enzimele 24
3.2 Proprietăţile fizico-chimice ale laptelui 24
3.2.2 Aciditatea laptelui. 26
3.2.3 Microorganismele din lapte şi importanţa lor pentru industria laptelui 30
CAPITOLUL IV 34
TEHNOLOGIA FABRICĂRII LAPTELUI DE CONSUM 34
4.1.Recepţia cantitativă a laptelui. 34
4.2 Recepţia cantitativă 35
4.2.1 Strecurarea laptelui. 36
4.3. Răcirea şi păstrarea laptelui. 36
4.3.1 Sisteme de răcire a laptelui. 36
4.3.2 Alcătuirea unei gheţării. 38
4.4. Transportul laptelui 38
4.5. Recepţia calitativă a laptelui 39
4.6 Recepţia cantitativă a laptelui 39
4.7. Pasteurizarea laptelui 41
4.7.1 Scopul pasteurizării laptelui 41
4.7.2 Metode de pasteurizare folosite 42
4.7.3 Răcirea laptelui pasteurizat 45
4.8 Standardizarea laptelui 46
4.9 Depozitarea laptelui după pasteurizare 46
4.10 Ambalarea şi etichetarea laptelui de consum 47
4.11 Depozitarea şi preambalarea laptelui destinat consumului 48
4.12 Utilaje pentru obţinerea laptelui de consum 49
4.12.1 Utilaje pentru recepţionarea laptelui 49
4.12.2 Utilaje pentru curăţirea laptelui 50
4.12.3 Utilajele pentru depozitarea şi preambalarea laptelui 51
CAPITOLUL V 52
MATERIALE ŞI METODE DE ANALIZA A CALITĂŢII LAPTELUI 52
5.1 Examenul organoleptic al laptelul (conform STAS 6345-74 N 50) 52
5.1.1 Prescripţii generale pentru examenul organoleptic 52
5.1.2. Modul de examinare a produselor 54
5.2. Determinarea gradului de impurificare a laptelui (conform STAS 6346-75) 54
5.2.1 Principiul metodei 54
5.2.2 Luarea şi pregătirea probelor 54
5.2.3 Aparatură şi materiale 54
5.2.4. Modul de lucru 54
5.2.5. Exprimarea rezultatelor 55
5.2.6 Menţiuni în uletinul de analiză 56
5.3 Determinarea densităţii prin metoda arcometrică (conform STAS 6347-73) 56
5.3.1. Generalităţi 56
5.3.2. Aparatură 56
5.3.3. Luarea şi pregătirea probelor 56
5.3.4 Modul de lucru 57
5.3.5 Exprimarea rezultatelor 57
5.3.6 Menţiuni în buletinul de analiză 58
5.4 Controlul pasteurizării (conform STAS 6348-61) 58
5.4.1. Generalităţi 58
5.4.2 Controlul pasteurizării mijlocii 58
5.4.3.Controlul pasteurizării înalte 59
5.5 Analiza microbiologică a laptelui (conform STAS 6349-71) 60
5.5.1.Generalităţi 60
5.5.2. Luarea probelor 61
5.5.3 Pregătirea probelor în vederea analizei microbiologice 61
5.5.4 Determinarea numărului total de germeni 62
5.6 Determinarea numărului de bacterii coliforme 63
5.7 Determinarea conţinutului de grăsime din lapte produse lactate acide şi subproduse(conform STAS 6352/1-73) 71
5.8 Determinarea acidităţii (conform STAS 6353-68) 79
5.9 Determinarea cenuşii totale (conform STAS 6357-75) 80
5.10 Falsificarea laptelui 82
CAPITOLUL VI 85
STIDIUL PIEŢEI DE CONSUM. 85
ANALIZA TIPURILOR DE CONSUMATORI 85
6.1 Dimensiunea calităţii din perspectiva clientului 85
6.2 Despre diferitele tipuri de consumatori 87
6.2.1 Tipuri de consumatori 87
6.2.2 Noţiuni privind comportamentul consumatorului 89
6.2.3 Factorii de influenţă asupra comportamentului consumatorului 90
6.2.4 Factorii exogeni de influenţă asupra comportamentului consumatorului 90
6.3 Grupul de referinţă 92
6.3.1 Familiile ca grupuri de referinţă 93
6.4 Consumul familial şi cumpărarea de produse alimentare 94
6.5 Echilibrul în alegerea diverselor produse. 96
6.6 Factorii care influenţează decizia de cumpărare 97
6.7 Nevoi pentru implementarea unui produs nou. 100
6.7.1 Asigurarea sentimentului de satisfacere a clientului. 102
6.7.2 Familiaritatea cu produsul. 103
6.7.3 Evaluarea unor multiple produse versus un singur produs. 103
6.7.4 Concluzii şi implicaţii 104
6.8 Conceptul de cerere finală 105
6.8.1 Cererea individuală. 105
6.7.2 Cererea pieţei. 107
CAPITOLUL VII 110
STUDII STATISTICE PE LAPTE 110
7.1 Sudiu de piaţă 110
7.2 Chestionarul utilizat: 110
7.3 Interpretarea rezultatelor chestionarului: 114
7.4 Analiza SWOT 132
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 132
CAPITOLUL VIII 135
CONCLUZII 135
Bibliografie 138

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu