Procedura Speciala

ÎNTRODUCERE
CAPITOLUL I Consideraţiuni generale privin procedura specială
1.1Noţiunea şi esenţa procedurii speciale.
1.2 Deosebirea procedurii speciale de procedura în jurisdicţie contencioasă: civilă şi juridico-publică (administrativă).
1.3Particularităţile de examinare a pricinilor în procedură specială.
CAPITOLUL II Particularităţile examinării unor categorii de cereri în procedură specială
2.1Competenţa instanţelor judecătoreşti în judecarea pricinilor de constatare a faptelor care au valoare juridică
2.2 Încuviinţarea adopţiei
2.3 Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului
2.4 Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat al cetăţeanului
2.5 Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute
CAPITOLUL III Declararea fără stăpân a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpân
3.1 Depunerea şi cuprinsul cererii
3.2 Examinarea cererii
3.3 Hotărârea judecatorească
CAPITOLUL IY Expunera practică a unei pricini din cadrul procedurii speciale
4.1 Speţa
4.2 Întocmirea cererii de declarare a persoanei decedate
4.3 Întocmirea încheierii privind publicarea în ziarul local a unei comunicări despre pornirea procesului de declarare a persoanei decedate
4.4 Întocmirea hotărîrii de declarare a persoanei decedate
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu