Întocmirea Rapoartelor financiare

1 Bazele teoretice ale contabilităţii pag.
1.1. Patrimoniul întreprinderii şi generalizarea de bilanţ a acestuia 1
1.2. Conturile şi dubla înregistrare 7
1.3. Noţiuni de consumuri, cheltuieli şi venituri 10
2 Contabilitatea principalelor operaţii economice
2.1. Active nemateriale 16
2.2. Mijloace fixe 19
2.3. Investiţii financiare 26
2.4. Stocurile de materiale 28
2.5. Mijloace băneşti 34
2.6. Datoriile faţă de salariaţi 44
2.7. Consumurile de producţie 50
2.8. Venituri şi cheltuieli 54
2.9. Rezultatul financiar 61
3 Cartea mare
4 Întocmirea Rapoartelor fiscale
4.1. Întocmirea Dării de seamă privind acumularea şi utilizarea mijloacelor asigurărilor sociale 70
4.2. Întocmirea Declaraţiei privind impozitul pe venit 82
4.3. Întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 99
4.4. Întocmirea Anexei nr.6 a Instrucţiei Ministerului Finanţelor privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 101
4.5. Întocmirea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată 106
4.6. Întocmirea Raportului aferent plăţii pentru apa consumată 113
4.7. Întocmirea Raportului aferent taxei pentru amenajarea teritoriului 115
5 Întocmirea Rapoartelor financiare
5.1. Întocmirea Bilanţului contabil 117
5.2. Întocmirea Raportului privind rezultatele financiare 125
5.3. Întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti 128
5.4. Întocmirea Raportului privind fluxul capitalului propriu 134

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu