Turismul Balnear

I. Descrierea generală a afacerii 2
1.1 Descrierea afacerii în care se doreste să se intre 3
1.2 Descrierea generală a produselor/serviciilor care se vor vinde 4
1.3 Utilizări eventuale ale produsului 6
1.4 Motive pentru care clienţii vor cumpăra produsul/serviciul 7
1.5 Părerile a câtorva consumatori despre produsul/serviciul propus 9
II. Descrierea detaliată a produselor sau serviciilor
(fezabilitateaprodusului/serviciului) 10
2.1. Stadiul de elaborare (idee, prototip, licenţă sau comercializare) 10
2.2. Fotografii si specificaţiile aferente 11
2.3. Puncte tari si slabe 13
2.3.1 Puncte tari (patente sau secrete comerciale, caracteristici de proiectare distincte sau alte avantaje competitive) 13
2.3.2 Puncte slabe (posibilităţile de învechire rapidă datorită ritmului accelerat de introducere a progresului tehnic, modificarea stilului
sau capriciilor de marketing) 13
III. Evaluarea preliminară a pieţei (fezabilitatea de marketing) 16
3.1. Mărimea si tendinţele pieţei 16
3.1.1 Potenţialul total al pieţei 16
3.1.2 Volumul de vânzări trecute si prezente 17
3.1.3 Estimarea vânzărilor viitoare în unităţi fizice si valorice 18
3.2. Determinarea cotei de piaţă 19
3.3. Evaluarea concurenţei 20
3.3.1 Identificarea tuturor competitorii direcţi si indirecţi (nume, adresă, parte de piaţă, potenţial de crestere, politică de marketing,
puncte tari si slabe pe care le are) 20
3.3.2 Modalităţile prin care se pot depăsi
avantajele competitive ale concurenţilor 21
3.4. Tactici de marketing 22
3.4.1 Metodele si tehnicile folosite pentru a vinde si
distribui produsul sau serviciul 24
3.4.2 Efortul promoţional necesar pentru
susţinerea metodei de vânzări aleasă 26
3.4.3 Serviciile oferite si garanţiile postvânzare 27
IV. Evaluarea procesului de producţie (fezabilitatea tehnică) 29
4.1. Specificaţii de producţie/ modalităţi de prestare a serviciilor 29
4.2. Cantităţi de materiale necesare si furnizorii 29
4.3. Timpul necesar si structura calificării 30
4.4. Echipamentele necesare 31
4.5. Spaţiile de producţie necesare 32
V. Evaluarea factorului uman (fezabilitatea factorului uman) 33
5.1. Fondatorii firmei, pregătirea si experienţa lor 33
5.2. Situaţia principalelor calificări necesare 34
5.3. Cerinţele manageriale necesare si responsabilitaţile managerilor 35
5.4. Relaţiile organizaţionale si potenţialul de dezvoltare organizaţională 44
VI. Evaluarea financiară (fezabilitatea financiară) 46
6.1. Estimarea mărimii fondurilor necesare 46
6.2. Compararea cu alternativa cumpărării unei afaceri 47
6.3. Estimarea surselor posibile de finanţare 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu