Instalatia de Tratare a Apei Necesara pentru Alimentarea Cazanelor

Memoriu justificativ 4
1.Apa 5
1.1 Aspecte generale 5
1.2 Proprietãtile apei 5
1.2.1 Proprietãti fizice 5
1.2.2 Proprietãti chimice 6
1.3 Impuritãtile din apã. Clasificare , generalitati 6
1.4 Substante dizolvate in apã 7
1.4.1 Substante dizolvate ionic 8
1.4.2 Substante dizolvate neionice 10
1.5 Neajunsurile provocate de impuritãtile din apã 12
1.5.1 Depunerile de sãruri 12
1.5.2 Coroziunea 14
1.5.3 Impurificarea aburului 16
1.6 Indici de calitate ai apei 18
2. Tratarea apei 22
2.1 Generalitati. Principii de tratare a apei 22
2.2 Eliminarea impuritãtilor grosolane. Limpezirea apei 23
2.3 Eliminarea substantelor organice 23
2.4. Eliminarea ionilor HCO3- Decarbonatarea apei 25
2.5. Inlãturarea ionilor de Ca2+ SI Mg2+ Dedurizarea apei 26
2.6 Eliminarea bioxidului de siliciu SiO2 29
2.7 Degazarea apei 30
3.Schimbãtori de ioni 31
3.1 Definitie Schimbãtori de ioni 31
3.2 Filtre pentru schimbãtori 33
3.3 Fazele functionãrii filtrului 33
3.4 Ciclurile de lucru 35
4. Alte metode de tratare a apei 37
4.1 Generalitãti 37
4.2 Tratarea magnetica 37
4.3 Alte metode 39
5. Proiectarea instalatiei de tratare a apei 40
5.1 Date initiale 40
5.1.1 Parametrii apei de alimentare pentru cazane 40
5.1.2 Alegerea metodei de tratare a apei 40
5.1.3 Alegerea solutiei constructive 41
5.1.4 Avantajele solutiei constructive adaptate 42
5.2 Filtrul Na-Cationic .. 42
5.2.1 Descrierea filtrului 43
5.2.2 Determinarea volumului de masã cationiã necesar 43
5.2.3 Calculul filtrului 44
5.2.4 Dimensionarea drenajului 45
5.2.5 Calculul de rezistentã 46
5.3 Vasul dizolvator de sare 47
5.3.1 Descriere 47
5.3.2 Determinarea cantitãtii de sare necesare pentru regenerare 47
5.3.3 Volumul vasului de sare 47
5.3.4 Dimensionarea drenajului 48
5.4 Panoul de comanda reglaj 48
5.5 Accesorii 49
5.6. Tehnologia de executie. Materiale folosite 49
5.7 Caracteristicile tehnico – functionale ale instalatiei 51
6.1 Generalitãti 51
6.2 Montaj 51
6.3 Functionarea 52
6.3.1 Schema de functionare 52
6.3.2 Operatii preliminare 52
6.3.3 Dedurizarea 53
6.3.4 Afânarea 53
6.3.5 Regenerarea 54
6.3.6 Spãlarea 54
6.3.7 Analiza apei 55
6.4 Întretinerea instalatiei 55
6.5 Acoperiri de protectie 56
6.6 Probe de control 56
6.7 Prescriptii privind tehnica protectiei muncii 57
7. Studiul tehnico - economic 58
7.1 Denumirea produsului si prezentarea pe larg 58
7.2 Caracteristici tehnici generale 58
7.3 Destinatia de lucru 59
7.4 Modul de asimilare 59
7.5 Beneficiari principali 59
7.6 Fundamentarea economica a solutiei tehnice. Cheltuieli cu materiale 59
7.7 Eficienta economica 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu