Modalitati de Diferentiere si Individualizarea Activitatii Instructiv-Educative

1. Definirea conceptelor de succes, insucces şi eşec şcolar,activitate diferenţiată
2. Cunoaşterea psihologică a şcolarului mic, condiţie esenţială a unei activităţi diferenţiate eficiente
3. Factorii de care trebuie să se ţină seama în tratarea diferenţiată a elevilor
4. Forme de desfăşurare a activităţii diferenţiate cu elevii în cadrul lecţiei
5. Lecţia - cadru central de realizare a tratării diferenţiate a elevilor
6. Forme de desfăşurare a activităţii diferenţiate cu elevii în cadrul lecţiei
7. Probe pentru determinarea diferitelor niveluri de însuşire a cunoştinţelor
8. Modele de fişe de muncă independentă şi diferenţiată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu