Studiu de Fezabilitate Casa Culorilor-Cluj

CUPRINS:
   1. Scopul si Obiectivele studiului
   2. Prezentare generala a agentului economic
     1. Date de identificare a agentului economic
     2. Obiectul de activiate
     3. Misiunea Policolor
     4. Structura actionarilor
     5. Scurt istoric Policolor
     6. Produse si servicii oferite
   3. Analiza diagnostic a intreprinderii
     1. Diagnostic juridic
     2. Diagnostic comercial
     1. Relatia cu furnizorii
     2. Relatia cu clientii
     3. Analiza gamei de produse
     4. Analiza pozitiei firmei pe piata
     5. Pricipalii concurenti
     6. Analiza grupului tinta de clienti
     7. Analiza politicii de pret
     8. Politica de distributie
     9. Politica de promovare
     3. Diagnostic resurse umane
     1. Organigrama
     2. Echipa manageriala
     3. Politica de fidelizare a personalului
     4. Diagnostic de mediu
     5. Diagnostic tehnologic
     6. Diagnostic financiar
     1. Analiza bilantiera
     2. Analiza pe baza contului de profit si pierdere
        1. Analiza performantelor pe baza  soldurilor intermediare de
           gestiune
        2. Analiza capacitatii de a genera resurse pentru finantarea
           investitiilor
        3. Analiza riscului intreprinderii pe baza pragului de
           rentabilitate
     3. Analiza rentabilitatii
     4. Analiza fluxurilor de trezorerie
   4. Analiza SWOT
   5. Fundamentarea investitiei
     1. Prezentarea investitiei
     2. Programul de punere in functiune
     3. Proiecul de investitie: prezentare si costuri de realizare
     4. Amplasare si facilitati
     5. Tenhnologii de fabricatie
     6. Surse de aprovizionare ale branded- shopului: Casa Culorilor
     7. Promovare
     1. Metode de promovare utilizate
     2. Cheltuiele de promovare
   6. Analiza proiect de investii in mediu cvasi-cert
   7. Analiza proiect de investitii in mediu incert
   8. Finantarea  proiectului de investitii
   9. Concluzii
74 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu