Caracteristicile actiunii in revendicare a unui bun imobil

I.    NOTIUNI INTRODUCTIVE
I.1    Precizari Preliminarii
I.2    Terminologie
I.3    Notiunea Dreptului De Proprietate
I.3.1    Sensul Juridic Al Proprietatii
I.3.2    Sensul Economic Al Dreptului De Proprietate
I.3.3    Proprietatea Ca Realitate Sociala Si Juridica
I.3.4    Scurt Istoric Privind Evolutia Dreptului De Proprietate
I.4    Mijloace Juridice Civile De Aparare A Dreptului De Proprietate
I.5    Garantia Proprietatii Prin Constitutie
II.    ACTIUNEA IN REVENDICARE
II.1    Intelesul Etimologic Si Juridic Al Actiunii In Revendicare
II.2    Actiunea In Revendicare - Notiune
II.3    Revendicarea Si Alte Actiuni Apropiate
II.3.1    Aspecte Specifice Ale Actiunii In Granituire
II.3.2    Petitia De Ereditate
II.3.3    Actiunea Posesorie
IJ    Caracterele Juridice Ale Actiunii In Revendicare
IJ.1    Actiunea In Revendicare - Actiune Reala
IJ.2    Actiunea In Revendicare Are Un Caracter Petitoriu
IJ.3    Actiunea In Revendicare Urmareste Predarea Posesiunii Unui Bun
IJ.4    Actiunea In Revendicare Este In Principiu Imprescriptibila Sub Aspect Extinctiv
IK    Conditii De Exercitare A Actiunii In Revendicare
IK.1    Persoanele Care Pot Introduce Actiunea In Revendicare
IK.2    Persoanele Impotriva Carora Se Poate Introduce Actiunea In Revendicare
IK.3    Obiectul Actiunii In Revendicare
1    Dovada Proprietatii Asupra Bunului Revendicat
1.1    Sarcina Probei
2    Efectele Actiunii In Revendicare
2.1    Restituirea Lucrului
III.    ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA
III.1    Proba Dreptului De Proprietate
III.1.1    Precizari Prealabile
III.2    Proba Absoluta A Dreptului De Proprietate
III.2.1    Ocupatiunea
III.2.2    Accesiunea
III.2.3    Uzucapiunea Sau Prescriptia Achizitiva
III.2.4    Exceptii Ce Pot Fi Invocate De Parat Pentru A Paraliza Actiunea In Revendicare
IIJ    Proba Relativa A Dreptului De Proprietate
IIJ.1    Precizari Prealabile
IIJ.1.1    Principii De Dovada Si Situatii De Distins
IIJ.2    Titlurile De Proprietate Si Opozabilitatea Lor
IIJ.3    Reguli Privind Dovada Dreptului De Proprietate
IIJ.4    Proba Dreptului De Proprietate In Sistemul Cartilor Funciare
IIJ.5    Dovada Dreptului De Proprietate In Sistemul Legii Nr. 18/1991 Cu Privire La Fondul Funciar
IIK    Efectele Specifice Ale Actiunii In Revendicare Imobiliara
IIK.1    Restituirea Bunului
IIK.2    Restituirea Fructelor
IIK.3    Posesorul De Buna - Credinta
IIK.4    Conditiile Existentei Titlului Si A Bunei - Credinte
IIK.5    Reguli Privind Culegerea Fructelor De Catre Posesorul De Buna - Credinta
IIK.6    Posesorul De Rea - Credinta
IIK.7    Intinderea Obligatiei De Restituire
1    Efectele Actiunii In Revendicare Cu Privire La Plantatii Si Constructii
1.1    Precizari Preliminarii
1.2    Constructorul De Buna - Credinta
1.3    Constructorul De Rea - Credinta
1.4    Stabilirea Despagubirilor
1    Prescriptia Actiunii In Revendicare
1.1    Principiul Imprescriptibilitatii
IV.    BIBLIOGRAFIE