Studiu privind nulitatea actului juridic civil si regimul juridic al acesteia

1.    NOTIUNEA SI DELIMITAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL
1.1    Notiunea Nulitatii Actului Juridic Civil
1.1.1    Definitie Si Terminologie
1.1.1.1    Definitie
1.1.1.2    Terminologie
1.1.2    Sediul Materiei
1.1.3    Functiile Nulitatii
1.1.4    Functia Preventiva
1.1.5    Functia Sanctionatorie
1.1.6    Functia De Mijloc De Garantie A Principiului Legalitatii
1.1.7    Functia Potentiala A Nulitat2. In Perioada Interimara
1.1.8    Functia Operativa A Nulitatii
1.1.9    Conceptia Despre Nulitate
1.2    Delimitarea Nulitatii Fata De Alte Institutii De Drept Civil
1.2.1    Precizari Prealabile
1.2.2    Delimitarea Nulitatii Fata De Rezolutiune
1.2.3    Asemanarile Dintre Nulitate Si Rezolutiune
1.2.4    Delimitarea Nulitatii Fata De Reziliere
1.2.5    Delimitarea Nulitatii Fata De Caducitate
1.2.6    Delimitarea Nulitatii Fata De Revocare
1.2.7    Delimitarea Nulitatii Fata De Inopozabilitate
1.2.8    Delimitarea Nulitatii Fata De Reductiunei
2.    CLASIFICAREA NULITATII, CAUZELE DE NULITATE SI REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ACTULUI JURIDIC
2.1    Clasificarea Nulitatii Actului Juridic Civil
2.1.1    Criterii De Clasificare Si Categoriile De Nulitati In Functie De Aceste Criterii Enuntate
2.1.1.1    Nulitatea Absoluta Si Nulitatea Relativa
2.1.1.2    Nulitate Partiala Si Nulitate Totala
2.1.1.3    Nulitate Expresa Si Nulitate Virtuala
2.1.1.4    Nulitate De Fond Si Nulitate De Forma
2.1.1.5    Nulitati De Drept Si Nulitati Judiciare
2.2    Cauze De Nulitate A Actului Juridic Civil
2.2.1    Prezentare Generala A Cauzelor De Nulitate
2.2.2    Cauze De Nulitate Absoluta A Actului Juridic Civil
2.2.2.1    Incalcarea Regulilor Privind Capacitatea Civila A Persoanelor In Cazurile
2.2.2.2    Lipsa Totala A Consimtamantului, Cum Este Si In Cazul Erorii - Obstacol
2.2.2.3    Nevalabilitatea Obiectului Actului Juridic Civil
2.2.2.4    Lipsa Cauzei, Imoralitatea Ori Ilegalitatea Ei
2.2.2.5    Nerespectarea Formei Ceruta Ad Validitatem
2.2.2.6    Lipsa Ori Nevalabilitatea Autorizatiei Administrative
2.2.2.7    Incalcarea Ordinii Publice
2.2.2.8    Frauda Legii
2.2.3    Cauze De Nulitate Relativa A Actului Juridic Civil
2.2.3.1    Viciile De Consimtamant: Eroarea, Dolul, Violenta Si Leziunea
2.2.3.2    Lipsa Discernamantului In Momentul Incheierii Actului Juridic Civil
2.2.3.3    Nerespectarea Regulilor Privind Capacitatea De Exercitiu A Persoanei
2.2.3.4    Nerespectarea Dreptului De Preemtiune
2.3    Regimul Juridic Al Nulitatii Actului Juridic Civil
2.3.1    Conceptul Regimului Juridic Al Nulitatii Actului Juridic Civil
2.3.2    Regimul Juridic Al Nulitatii Absolute
2.3.3    Regimul Juridic Al Nulitati Relative
2.3.4    Comparatie De Regim Juridic Intre Nulitatea Absoluta Si Nulitatea Relativa
3.    EFECTELE NULITATII ACTULUI JURIDIC
3.1    Notiunea Efectelor Nulitatii
3.1.1    Definitia Efectelor Nulitatii Si Corelatia Dintre Ele
3.1.2    Reglementarea Efectelor Nulitatii
3.2    Principiile Efectelor Nulitatii Si Exceptiile Lor
3.2.1    Principiul Retroactivitatii
3.2.2    Exceptii De La Principiul Retroactivitatii Efectelor Nulitatii
3.2.3    Principiul Repunerii In Situatia Anterioara (restitutio In Integrum)
3.2.4    Exceptii De La Principiul Repunerii In Situatia Anterioara
3.2.5    Principiul Anularii Actului Subsecvent Ca Urmare A Anularii Actului Initial
3.2.6    Exceptii De La Principiul Resoluto Iure Dantis, Resolvitur Ius Accipientis
3.2.7    Principii De Drept Care Inlatura Regula Quod Nullum Est, Nullum Producit Effectum
3.2.8    Principiul Validitatii Aparentei In Drept
3.2.9    Principiul Raspunderi Civile Delictuale
IIJ    Modalitati De Valorificare A Nulitatii Actului Juridic Civil
IIJ.1    Desfiintarea Actului Pe Cale Amiabila
IIJ.2    Desfiintarea Actului Pe Cale Judiciara
IIJ.2.1    Actiunea In Nulitate
IIJ.2.2    Exceptia Nulitatii
IIK    Modalitati De Validare A Actului Juridic
IIK.1    Enumerarea Modalitatilor
IIK.2    Restabilirea Subsecventa A Legalitatii
IIK.3    Confirmarea Actului Juridic
IIK.4    Conversiunea Actului Juridic Civil
4.    PROPUNERI DE LEGE FERENDA
5.    BIBLIOGRAFIE