Aspecte privind istoria institutiei Contenciosului administrativ in Romania

1.    INTRODUCERE
2.    ISTORICUL INSTITUTIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV IN ROMANIA
2.1    Perioada 11 Februarie 1864 - 12 Iulie 1866
2.2    Perioada 12 Iulie 1866 - 1 Iulie 1905
2.3    Perioada 1 Iulie 1905 - 25 Martie 1910
2.4    Perioada 25 Martie 1910 - 17 Februarie 1912
2.5    Perioada 17 Februarie 1912 - 23 Decembrie 1925
2.6    Perioada 23 Decembrie 1925 - 9 Iulie 1948
2.7    Perioada 9 Iulie 1948 - 1 Septembrie 1967
2.8    Perioada 1 Septembrie 1967 - 8 Decembrie 1990
3.    INSTITUTIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV IN ROMANIA SUB INCIDENTA LEGII 29/1990
3.1    Partile Litigiului, Obiectul Actiunii Si Instantele De Contencios Administrativ
3.1.1    Caracterul Contenciosului Administrativ Instituit Prin Aceasta Lege
3.1.2    Partile In Litigiile De Contenciosul Administrativ Guvernat De Legea 29/1990
3.1.2.1    Calitatea De Reclamant In Litigiile De Contencios Administrativ
3.1.2.2    Calitatea De Parat, In Litigiile De Contencios Administrativ
3.1.3    Actul Administrativ Ce Poate Forma Obiectul Unei Actiuni In Contenciosul Administrativ, Potrivit Legii 29/1990
3.1.4    Refuzul Nejustificat Al Unei Autoritati Administrative De A Rezolva O Cerere Referitoare La Un Drept Recunoscut De Lege, Potrivit Legii 29/1990
3.2    Actele Administrative Exceptate De La Controlul Legalitatii De Catre Instantele De Contencios Administrativ, Potrivit Legii 29/1990
3.3    Instantele De Contencios Administrativ Reglementate De Legea 29/1990
3.4    Fazele Procedurii Contenciosului Administrativ Reglementate De Legea 29/1990
4.    CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV IN DREPTUL COMPARAT
4.1    Contenciosul Administrativ In Franta
4.2    Contenciosul Administrativ In Belgia
4.3    Contenciosul Administrativ In Finlanda
4.4    Contenciosul Administrativ In Germania
4.5    Contenciosul Administrativ In Grecia
4.6    Contenciosul Administrativ In Italia
4.7    Contenciosul Administrativ In Olanda
4.8    Contenciosul Administrativ In Spania
4.9    Contenciosul Administrativ In Elvetia
4.10    Contenciosul Administrativ In Sistemul Anglo - American
4.11    Contenciosul Administrativ In Norvegia
4.12    Contenciosul Administrativ In Canada
5.    CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV DIN ROMANIA SUB IMPERIUL NOII REGLEMENTARI
5.1    Articolul 1. Dispozitii Generale
5.1.1    Actiuni In Contencios Introduse De Avocatul Poporului
5.1.2    Rolul Ministerului Public In Contenciosul Administrativ
5.1.3    Actiunile In Cazul Ordonantelor Guvernului
5.1.4    Titularii Actiunilor In Contenciosul Obiectiv
5.2    Articolul 2. Semnificatia Unor Termeni
5.2.1    Precizari Speciale Cu Privire La Notiunea De Act Administrativ
5.3    Articolul 3. Tutela Administrativa
5.4    Articolul 4. Exceptia De Nelegalitate
5.5    Articolul 5. Actele Nesupuse Controlului Si Limitele Controlului
5.6    Articolul 6. Actele Administrativ - Jurisdictionale
5.7    Articolul 8. Obiectul Actiunii Judiciare
5.8    Articolul 11. Termenul De Introducere A Actiunii
5.9    Articolul 12. Documentele Necesare
5.10    Articolul 13. Citarea Partilor, Relatii
5.11    Articolul 14. Suspendarea Executarii Actului
5.12    Articolul 15. Solicitarea Suspendarii Prin Actiunea Principala
5.13    Artivolul 16. Introducerea In Cauza A Functionarului
5.14    Articolul 17. Judecarea Cererilor
5.15    Articolul 18. Solutiile Pe Care Le Poate Da Instanta
5.16    Articolul 19. Termenul De Prescriptie Pentru Despagubiri
5.17    Articolul 20. Recursul
5.18    Articolul 21. Judecarea Recursului In Situatii Deosebite
5.19    Articolul 22. Titlul Executor
5.20    Articolul 23. Obligatia Publicarii
5.21    Articolul 24. Obligatia Executarii
5.22    Articolul 25. Instanta De Executare
5.23    Articolul 26. Actiunea In Regres
5.24    Articolul 27. Judecarea Cauzelor Aflate Pe Rol
5.25    Articolul 28. Completarea Cu Dreptul Comun
5.26    Articolul 29. Corelarea Terminologica
5.27    Articolul 30. Dispozitii Tranzitorii
5.28    Articolul 31. Intrarea In Vigoare
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE