Istoria Uniunii Europene de la originii si pana in prezent

1.    INTRODUCERE. IDEEA DE UNITATE EUROPEANA DE-A LUNGUL ISTORIEI
2.    ISTORICUL SI ETAPELE CONSTRUCTIEI EUROPENE
2.1    Premisele Constituirii Comunitatilor Europene
2.2    Constituirea Comunitatii Europene
2.3    Comunitatea Europeana. Viata Politica Si Economica
3.    TRATATELE CONSTRUCTIEI EUROPENE
3.1    Tratatul De La Paris (c. E. C. A. /c. E. C. O. )
3.2    Tratatele De La Roma - C. E. E. C. E. E. A. /euratom
3.3    Tratatul De La Bruxelles - Tratatul De Fuziune
3.4    Actul Unic European - A. U. E
3.5    Tratatul De La Maastricht - Tratatul Asupra Uniunii Europene
3.6    Tratatul De La Amsterdam
3.7    Tratatul De La Nisa
3.8    Tratatul De Aderare A Celor 10 Tari La Uniunea Europeana In Anul 2004
4.    INSTITUTIILE EUROPENE SI MECANISMELE LOR DE FUNCTIONARE
4.1    Institutiile Fundamentale
4.1.1    Parlamentul European
4.1.1.1    Istoricul Institutiei
4.1.1.2    Organizarea Parlamentului European
4.1.1.3    Atributiile Parlamentului European
4.1.2    Consiliul European
4.1.2.1    Istoric Si Organizare
4.1.2.2    Atributiile Si Functiile Consiliului
4.1.3    Comisia Europeana
4.1.3.1    Organizarea Comisiei
4.1.3.2    Atributiile Institutiei
4.1.4    Consiliul Uniunii Europene
4.1.4.1    Istoricul Constituirii Si Organizarea Institutiei
4.1.4.2    Atributiile Consiliului
4.1.5    Curtea Europeana De Justitie
4.1.5.1    Istoricul Institutiei
4.1.5.2    Organizarea Curtii
4.1.5.3    Atributiile Curtii
4.2    Celelalte Institutii Si Organisme Cu Rol Consultativ
4.2.1    Tribunalul De Prima Instanta
4.2.1.1    Organizarea Institutiei
4.2.1.2    Atributiile Tribunalului De Prima Instanta
4.2.2    Comitetul Economic Si Social
4.2.2.1    Istoricul Institutiei
4.2.2.2    Organizarea C. E. S
4.2.2.3    Atributiile C. E. S
4.2.3    Banca Centrala Europeana
4.2.3.1    Constituirea Si Scopul Functionarii Institutiei
4.2.3.2    Bancile Centrale Din U. E
4.2.3.3    Organizarea B. C. E
4.2.3.4    Sistemul European Al Bancilor Centrale
4.2.4    Banca Europeana De Investitii
4.2.4.1    Constituire Si Scopul Functionarii
4.2.4.2    Organizarea B. E. I
4.2.4.3    Atributii Ale B. E. I
4.2.4.4    Obiectivele Bancii Europene De Investitii
4.2.5    Curtea De Conturi
4.2.5.1    Istoricul Crearii Institutiei
4.2.5.2    Organizarea Curtii De Conturi
4.2.5.3    Atributiile Curtii De Conturi
4.2.6    Comitetul Regiunilor
4.2.6.1    Constituirea Institutiei
4.2.6.2    Organizarea Institutiei
5.    FRUCTELE CONSTRUCTIEI EUROPENE
5.1    Cetatenia Europeana
5.2    Moneda Euro
5.2.1    Istoricul Aparitiei
5.2.2    Moneda Unica In Prezent. Avantaje Si Dezavantaje
5.2.3    Formele Monedei
5.2.4    Raporturile Euro Cu Dolarul
5.2.5    Constitutia Europeana
6.    INTEGRAREA ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA
6.1    Procesul De Extindere A Uniunii Europene Pana In Prezent
6.2    Romania Si Uniunea Europeana
6.3    Criteriile De Aderare Ale Romaniei La Uniunea Europeana
6.4    Strategia Aderarii Romaniei La U. E
6.5    Integrarea Economiei Romanesti In Organismele Si Structurile Europene
6.6    Impactul Euro Asupra Economiei Romanesti
6.7    Necesitatea Aderarii Romaniei La Uniunea Europeana
7.    CONSTRUCTIA EUROPEANA IN SECOLULUI XXI
7.1    Perspectivele Politice Ale Uniunii Europene
7.1.1    Negocierile De Aderare Cu Turcia, Croatia Si Macedonia
7.1.2    Perspectivele Extinderii Uniunii In Limitele Geografice Ale Europei
7.2    Perspective Economice
8.    CONCLUZ2. UNIUNEA EUROPEANA. INTRE DEZIDERAT SI REALITATE
9.    BIBLIOGRAFIE