Analiza teoretica a mostenirii din punctul de vedere al dreptului international privat

I.    NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUTIA MOSTENIRII
I.1    Notiunea De Mostenire (succesiune)
I.2    Felurile Mostenirii
I.3    Caracterele Juridice Ale Transmisiunii Succesorale
II.    LEX SUCCESIONIS
III.    DOMENIUL DE APLICARE
III.1    Precizari Prealabile
III.2    Domeniul De Aplicare A Legii Mostenirii
III.2.1    Momentul Deschiderii Succesiunii
III.2.2    Persoanele Cu Vocatie Succesorala
III.2.2.1    Legea Aplicabila Devolutiunii Legale A Mostenirii
III.2.2.2    Legea Aplicabila Devolutiunii Testamentare A Mostenirii
III.2.3    Calitatile Cerute Pentru A Mosteni
III.2.3.1    Capacitatea Succesorala
III.2.3.2    Nedemnitatile Succesorale
III.2.4    Regimul Sezinei
III.2.5    Conditiile Si Efectele Optiunii Succesorale
III.2.6    Intinderea Obligatiei Mostenitorilor De A Suporta Pasivul
III.2.7    Drepturile Statului Asupra Succesiunii Vacante
IV.    ALTE ASPECTE PRIVIND DOMENIUL DE APLICARE A LEGII MOSTENIRII
IV.1    Regimul Juridic Al Petitiei De Ereditate
IV.1.1    Caracterele Juridice
IV.1.2    Efectele Juridice
IV.2    Imparteala Mostenirii
V.    TESTAMENTUL
V.1    Precizari Prealabile
V.2    Conditii De Fond
V.2.1    Capacitatea
V.2.2    Consimtamantul
V.2.3    Obiectul Testamentului
V.2.3.1    Rezerva Si Cotitatea Disponibila
V.2.3.2    Cauzele De Ineficacitate A Legatelor
V.2.3.3    Interpretarea Testamentului
V.2.4    Cauza
V.3    Conditii De Forma
VI.    CONCLUZII
VII.    BIBILIOGRAFIE