Elemente caracteristice ale contractului in dreptul roman

1.    GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE
2.    DIVIZIUNEA CONTRACTELOR IN DREPTUL ROMAN
3.    NEXUM
4.    CONTRACTELE VERBIS
4.1    Sponsio - Stipulatio
4.1.1    Texte. Institutiuni, Gaius
4.1.2    Interpretarea Textelor
4.1.3    Obiectul Stipulatiei
4.1.4    Caracterele Stipulatiei
4.1.5    Decaderea Formalismului Stipulatiei
4.1.6    Proba. Sanctiunea Stipulatiei
4.2    Dotis Dictio (promisiunea De Dota)
4.3    Iusjurandum Liberti (juramantul Dezrobitului)
5.    CONTRACTUL LITERAL (LITTERIS)
5.1    Vechiul Contract Litteris, Motivele Aparitiei
5.2    Textele Din Institutiuni - Gaius Referitoare La Vechiul Contract Litteris - Traducere
5.2.1    Interpretarea Textelor Lui Gaius
5.2.2    Modul De Contractare Al Peregrinilor Chirographum Si Syngraphae
5.2.3    Parafraza Lui Teophil 3, 21 Referitoare La Contractul Litteris
5.2.4    Interpretarea Textului Lui Teophil
5.2.5    Obligatia Literala Sub Justinian
5.2.6    Pasajul Institutiones - 3, 21 - Traducere
5.2.7    Interpretarea Pasajului 3, 21 Institutiones - Sursa Pasajului
5.2.8    Querela Non Numeratae Pecuniae
5.2.9    Parafraza Lui Teophil Pasaj Referitor La Obligatia Literala In Timpul Lui Justinian
5.2.10    Concluzii
6.    CADEREA IN DESUETUDINE A CONTRACTELOR SOLEMNE
7.    BIBLIOGRAFIE