Studiu privind oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

I.    INTRODUCERE
II.    NOTIUNI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE
II.1    Precizari Terminologice
II.1.1    Mostenire
II.1.2    Succesiune
II.1.3    Testator
II.1.4    Mostenitor
II.1.5    Masa Succesorala
II.2    Felurile Mostenirii
II.2.1    Mostenirea Legala
II.2.2    Mostenire Testamentara
II.2.3    Coexistenta Mostenirii Legale Cu Cea Testamentara
II.3    Mostenirea Testamentara Consideratii Generale
II.3.1    Dreptul De A Testa
II.3.2    Testamentul Notiune, Caracteristici
III.    LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE PENTRU CAUZA DE MOARTE
III.1    Precizari Prealabile
III.2    Oprirea Pactelor Asupra Unei Succesiuni Viitoare
III.2.1    Scurt Istoric
III.2.2    Notiunea De Pact Asupra Unei Succesiuni Viitoare. Conditii Pentru Existenta Acestuia
III.2.3    Justificarea Opririi Pactelor Asupra Unei Succesiuni Viitoare
III.2.4    Mostenirea Contractuala
III.2.4.1    Donatia De Bunuri Viitoare Intre Soti
III.2.4.2    Donatia De Bunuri Viitoare Intre Alte Persoane Decat Sotii
III.3    Substitutiile. Oprirea Substitutiilor Fideicomisare
III.3.1    Substitutia Vulgara
III.3.2    Substitutia Fideicomisara
III.3.2.1    Notiunea De Substitutie Fideicomisara. Conditii Cerute Pentru Existenta Unei Substitutii Fideicomisare
III.3.2.2    Dezvoltarea Substitutiilor Fideicomisare Si Justificarea Opririi Lor
III.3.2.3    Sanctiunea Eludarii Prohibitiei Substitutiilor Fideicomisare
III.4    Rezerva Succesorala
III.4.1    Notiunea De Rezerva Succesorala. Cotitatea Disponibila
III.4.2    Dezvoltarea Si Justificarea Institutiei Rezervei Succesorale
III.4.3    Caracterele Juridice Ale Rezervei
III.4.4    Mostenitorii Rezervatari Si Intinderea Rezervei
III.4.4.1    Rezerva Descendentiilor
III.4.4.2    Rezerva Ascendentiilor Privilegiati
III.4.4.3    Rezerva Sotului Supravietuitor
III.4.4.3.1    Caracteristicile Si Cuantumul Rezervei Sotului Supravietuitor
III.4.4.3.2    Cotitatea Disponibila Speciala A Sotului Supravietuitor
III.4.5    Calculul Rezervei Si Al Cotitatii Disponibile
III.4.5.1    Stabilirea Valorii Bunurilor Existente In Patrimoniul Defunctului La Deschiderea Succesiunii
III.4.5.2    Scaderea Pasivului Succesoral Din Valoarea Bunurilor Existente
III.4.5.3    Reuniunea Fictiva, Pentru Calculul A Donatiilor Facute De Catre Cel Care Lasa Mostenirea
III.4.6    Imputarea Liberalitatilor Si Cumulul Rezervei Cu Cotitate Disponibila
III.4.6.1    Cand Mostenitorul Rezervatar Renunta La Mostenire
III.4.6.2    Cand Rezervatarul Accepta Mostenirea
III.4.7    Reductiunea Liberalitatilor Excesive
III.4.8    Cine Beneficiaza De Reductiune
III.4.9    Ordinea Reductiunii Liberalitatilor Excesive
III.4.10    Caile Procedurale De Exercitare A Dreptului La Reductiune
III.4.10.1    Exceptia In Reductiune
III.4.10.2    Actiunea In Reductiune
III.4.11    Efectele Reductiunii
III.4.11.1    In Situatia Unui Legat
III.4.11.2    In Situatia Unei Donatii
IV.    CONCLUZII
V.    BIBLIOGRAFIE