Caracteristicile principale ale garantiilor reale

1.    INTRODUCERE
2.    CONSIDERATII GENERALE PRIVIND GARANTIILE
2.1    Notiunea De Garantie
2.1.1    Functii
2.1.2    Evolutia Garantiilor
2.2    Regimul Juridic Al Garantiilor
2.2.1    Probleme De Ordin General
2.2.2    Creditorul Devine Executor Pentru Recuperarea Propriei Creante
2.3    Clasificarea Garantiilor
2.3.1    Natura Juridica
2.3.2    Trasaturi Caracteristice
3.    GARANTIILE REALE - GAJUL
3.1    Definitie. Reglementare. Clasificare
3.1.1    Gajul Conventional Este Cel Constituit De Parti
3.1.2    Gajul Judecatoresc Este Dispus De Instanta De Judecata
3.1.3    Caracterele Juridice Ale Contractului De Gaj
3.1.3.1    Caracterul Accesoriu
3.1.3.2    Caracterul Real
3.1.3.3    Caracterul Unilateral
3.1.3.4    Caracterul Indivizibil
3.2    Constituirea Gajului
3.2.1    Conditii Privitoare La Partile Din Contract
3.2.2    Conditii Privitoare La Bunul Gajat
3.2.3    Formele De Constituire A Gajului
3.3    Efectele Gajului
3.3.1    Efectele Generale
3.3.2    Efectele Specifice Raporturilor Dintre Debitor Si Cel Ce A Constituit Gajul
4.    GARANTIILE REALE - IPOTECA
4.1    Definitie. Reglementare. Clasificare
4.2    Caracterele Generale Ale Ipotecilor
4.3    Efectele Ipotecii
4.4    Publicitatea Ipotecii
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE
7.    ANEXA