Caracteristici criminologice in cadrul criminalitatii orientate spre profit

I.    INTRODUCERE
II.    DELICVENTA JUVENILA CONSIERATII GENERALE
II.1    Concept
II.2    Cadrul Legislativ Privind Delincventa Juvenila In Romania
II.2.1    Evolutia Regimului Penal Al Minorului In Romania
II.2.2    Instrumente Juridice Internationale Privind Protejarea Tinerilor. Promovarea Si Protectia Drepturilor Copiilor: Justitia Juvenila
II.3    Orientarea Biologica
II.3.1    Teoria Criminalului Innascut
II.3.2    Teoria Conditionarii Fundamentata Biologic
II.3.3    Teoriile Constitutionale
II.4    Orientarea Psihologica
II.4.1    Profilul Psihologic Al Copilului Delincvent
II.5    Influentele Negative Ale Familiei Dezorganizate Asupra Dezvoltarii Copilului Si Adolescentei
II.6    Abuzul Asupra Copilului. Delimitari Conceptuale
II.6.1    Definirea Abuzului
II.6.2    Neglijarea Copilului Ca Forma De Abuz
II.7    Esecul Scolar Si Incapacitate Scolara
II.8    Orientarea Sociologica
II.8.1    Teoria Dezorganizarii Sociale
II.8.2    Teoria Asocierilor Diferentiale
II.8.3    Teoria Subculturilor Delincvente Si Teoria Grupurilor De La Marginea Strazii
II.8.4    Teoria Anomiei Sociale
II.8.5    Teoria Oportunitatii Diferentiate. Esecul Scolar
III.    INFRACTIUNI SAVARSITE DE MINORI
III.1    Situatia Statistica Privind Evolutia Fenomenului Infractionalitatii Juvenile
III.2    Fenomenul Copiii Strazii
IV.    RASPUNDEREA PENALA SI POSIBILITATI DE RESOCIALIZARE A MINORILOR INFRACTORI
IV.1    Evolutia Sistemului De Reeducare A Minorilor Infractori De La Adoptarea Codului Penal
IV.2    Masuri Educative Si Pedepse Aplicate
IV.2.1    Consideratii Generale
IV.2.2    Masurile Educative
IV.2.3    Pedepsele Pentru Minori
IV.3    Modalitati De Integrare Si Resocializare A Minorilor Delicventi
IV.4    Principii Privind Prevenirea Si Tinerea Sub Control A Fenomenului De Delicventa Juvenila
IV.5    Modalitati Penale De Aparare Sociala Si Prevenire A Delicventei Juvenile
IV.6    Elemente De Protectie Si Asistenta Sociala Cu Impact Pozitiv Asupra Fenomenului Copii Strazii
IV.6.1    Masuri Pe Termen Scurt
IV.6.2    Masuri Pe Termen Mediu
IV.6.3    Masuri Pe Termen Lung
IV.7    Test Control Aplicat Pe Un Esantion De Condamnati Minori
IV.8    Elemente De Prognoza A Fenomenelor De Delicventa Juvenila Si Unele Masuri Care Vizeaza Prevenirea Delicventei Juvenile
V.    BIBLIOGRAFIE