Teoretizarea contractului colectiv de munca din perspectiva izvoarelor de drept ale muncii

I.CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA IZVOR DE DREPT AL MUNCII
I.1Notiunea Si Terminologia Contractului Colectiv De Munca
I.2Natura Juridica A Contractului Colectiv De Munca
I.3Importanta Contractului Colectiv De Munca

II.PARTENER SOCIAL - SINDICATELE
II.1Dispozitii Generale
II.2Constituirea, Organizarea Si Functionarea Organiza-tiilor Sindicale
II.3Reorganizarea Si Dizolvarea Organizatiilor Sindicale
II.4Forme De Asociere A Organizatiilor Sindicale
II.5Sanctiuni
II.6Drepturile Sindicatelor

III.PARTENER SOCIAL - PATRONATELE
III.1Dispozitii Generale
III.2Constituirea, Organizarea Si Functionarea Organizatiilor Sindicale
III.3Drepturile Si Obligatiile Patronului
III.4Importanta Organizarii Unui Patronat

IV.PROCEDURA DE NEGOCIERE, INCHEIERE SI INREGISTRARE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
IV.1Negocierea Contractului Colectiv De Munca
IV.1.1Consideratii Generale Ale Termenului De Negociere
IV.1.2Reprezentantii Partilor La Negociere
IV.1.3Reprezentativitatea Partilor La Negociere
IV.2Durata Si Incheierea Contractului Colectiv De Munca
IV.3Inregistrarea Contractului Colectiv De Munca

V.EXECUTAREA, MODIFICAREA SI EFECTELE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
V.1Executarea Contractelor Colective De Munca
V.2Modificarea Contractelor Colective De Munca
V.3Suspendarea Si Incetarea Contractelor Colective De Munca
V.4Litigii In Legatura Cu Contractele Colective De Munca

VI.EFECTELE CONTRACTELOR DE NIVEL SUPERIOR ASUPRA CELOR DE NIVEL INFERIOR

VII.CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL

VIII.CONCLUZII

IX.BIBLIOGRAFIE