Particularitati aprarute in configurarea diviziunii dreptului in marile sisteme juridice

1.    CONCEPTUL SI CONFIGURAREA NOTIUNII DE DREPT
1.1    Definitia Dreptului
1.1.1    Conceptul Notiunii De "Drept"
1.1.2    Definitia Dreptului
1.2    Norma Juridica
1.2.1    Definitia Normei Juridice
1.3    Conceptul De Norma Juridica Si Trasaturile Acesteia
1.3.1    Conceptul De Norma Juridica
1.3.2    Trasaturile Normei Juridice
1.3.2.1    Caracterul General Si Impersonal Al Normei Juridice
1.3.2.2    Caracterul Tipic Al Normei Juridice
1.3.2.3    Raportul Intersubiectiv Pe Care Il Implica Norma Juridica
1.3.2.4    Caracterul Obligatoriu Al Normei Juridice
1.4    Structura Normei Juridice
1.4.1    Structura Logica A Normei Juridice
1.4.2    Structura Tehnico - Legislativa A Normei Juridice
1.5    Clasificarea Normelor Juridice
1.5.1    Criteriul Ramurii De Drept
1.5.2    Criteriul Fortei Juridice A Actului Normativ
1.5.3    Criteriul Structurii Logice
1.5.4    Criteriul Sferei De Aplicare
1.5.5    Criteriul Gradului Si Intensitatii Incidentei
1.5.6    Criteriul Modului De Reglementare A Conduitei
1.5.7    Normele Organizatorice
1.5.8    Normele Punitive Si Normele Stimulative
J    Curente De Gindire Juridica
J.1    Scoala Originii Divine A Dreptului
J.2    Scoala Dreptului Natural
J.2.1    Hugo Grotius
J.2.2    Thomas Hobbs
J.2.3    John Locke
J.2.4    Jean Jacques Rousseau
J.3    Scoala Istorica
J.3.1    Charles Louis De Secondat Montesquieu
J.3.2    Frederich Karl Vov Savigny
J.4    Scoala Utilitarismului Juridic
J.4.1    Helvitius
J.4.2    Jeremie Bentham
J.5    Scoala Pozitivista A Dreptului
J.5.1    Auguste Compte
J.5.2    Emile Durkheim
J.5.3    Lion Duguit
J.5.4    Gaston Jize
J.5.5    Hans Kelsen
2.    ORIGINEA DREPTULUI SI CRITERIILE DIVIZIUNII
2.1    Originea Si Evolutia Dreptului
2.1.1    Originea Dreptului
2.1.2    Primele Legiuiri
2.1.3    Factorii De Configurare A Dreptului
2.1.3.1    Cadrul Natural
2.1.3.2    Cadrul Social - Politic
2.1.3.3    Factorul Uman
2.1.4    Esenta, Continutul Si Forma Dreptului
2.1.4.1    Esenta Dreptului
2.1.4.2    Forma Dreptului Si Continutul Sau
2.2    Criteriile Diviziunii Dreptului
2.2.1    Criteriul Utilitatii La Ulpian
2.2.2    Criteriul Obiectului Reglementarii Juridice
2.2.3    Criteriul Metodei Reglementarii
2.2.4    Principiile Comune Ramurii De Drept
3.    CONFIGURAREA DIVIZIUNII DREPTULUI IN SISTEMELE JURIDICE CONTEMPORANE
3.1    Sisteme Contemporane De Drept
3.1.1    Clasificarea Marilor Sisteme De Drept Contemporan
3.1.2    Sistemul De Drept Romano - Germanic
3.1.2.1    Formarea Si Raspindirea
3.1.2.2    Sistemul Juridic Francez - Pilon Al Dreptului Romano - Germanic
3.1.2.3    Sistemul Juridic German - Cel De - Al Doilea Pilon Al Dreptului Romano - Germanic
3.1.3    Marele Sistem De Common - Law
3.2    Obiectul Juridic Al Dreptului Public Si Al Dreptului Privat
3.2.1    Lion Duguit
3.3    Configurarea Diviziunii Dreptului In Sisteme Juridice
3.3.1    Dreptul Public. Principii Si Continut
3.3.1.1    Principiile Si Cuprinsul Dreptului Constitutional
3.3.1.2    Principiile Si Cuprinsul Dreptului Administrativ
3.3.1.3    Principiile Si Cuprinsul Dreptului Penal
3.3.1.4    Cuprinsul Si Principiile Dreptului International Public
3.3.1.5    Cuprinsul Si Principiile Dreptului Public General
3.3.2    Dreptul Privat. Principii Si Continut
3.3.2.1    Principiile Si Cuprinsul Dreptului Civil
3.3.2.2    Principiile Si Cuprinsul Dreptului Comercial
3.3.2.3    Principiile Si Cuprinsul Procedurii Civile
3.3.2.4    Dreptul Privat General
4.    BIBLIOGRAFIE