Limitari in ceea ce priveste exercitarea dreptului de proprietate

1.    DREPTUL DE PROPRIETATE SI INGRADIRILE SALE
1.1    Definitia Dreptului De Proprietate Si Continutul Lui
1.2    Caracterele Juridice Ale Dreptului De Proprietate
1.3    Ingradirile Dreptului De Proprietate - Notiune, Continut
2.    SERVITUTILE (DREPTUL DE SERVITUTE)
2.1    Definitie Si Caractere Juridice
2.2    Clasificarea Servitutilor
2.3    Servitutile Naturale
2.4    Servitutile Legale
2.5    Servitutile Stabilite Prin Fapta Omului
2.6    Stingerea Servitutilor
3.    ALTE INGRADIRI STABILITE IN LEGI SPECIALE
3.1    Dreptul De Preemptiune
3.1.1    Definitie Si Natura Juridica
3.1.2    Domeniul Si Conditiile De Aplicare
3.1.3    Titularii Dreptului De Preemptiune
3.1.4    Modul De Exercitare Al Dreptului De Preemtiune
3.1.5    Efectele Acceptarii
3.1.6    Sanctiuni
3.2    Dreptul De Preemptiune La Cumpararea Imobilelor
3.3    Exproprierea Pentru Cauza De Utilitate Publica
3.3.1    Notiune Si Reglementare
3.3.2    Bunuri Care Pot Fi Expropriate
3.3.3    Utilitatea Publica Si Declararea Ei
3.3.4    Masuri Premergatoare Exproprierii
3.3.5    Exproprierea Si Stabilirea Despagubirilor
3.3.6    Efectele Exproprierii
3.3.7    Dreptul Proprietarului Expropriat De A Cere Si Obtine Retrocedarea Imobilului Care A Facut Obiectul Exproprierii Si Dreptul De Preemtiune La Cumpararea Imobilului De La Expropriator
3.4    Limitari Legale Aduse De Constitutia Romaniei
3.5    Limitari Legale Rezultate Din Legea Fondului Funciar
3.6    Limitari Rezultate Din Legea Privind Frontiera De Stat A Romaniei
3.7    Limitari Rezultate Din Legea 50/1991 Privind Autorizarea Executarii Constructiilor Si Unele Masuri Pentru Realizarea Locuintelor
3.8    Limitari Rezultate Din Legea Protectiei Mediului
4.    BIBLIOGRAFIE